Blikvangers van 03/07 tot en met 09/07/2023

Machteld Kaesemans

Wellicht één van de rustigste vogelweken van het jaar!

In en rond Kwetshage Varsenare genieten we nog steeds dagelijks van zwarte ibis, steltkluut en geoorde fuut. Graszangers op minstens 10 verschillende plaatsen gemeld, net als kruisbek

Een mannetje engelse gele kwikstaart vertoont territoriaal gedrag te Wingene.

Verder is het zeker leuk om in beeld te brengen: op 03/07 rode wouw over Maleveld Sint-Kruis en op 09/07 een adulte kwak te Wenduine en een witte ibis over het Zwin.

Volgende weekend vragen we alle watervogeltellers hun gebieden op zomerganzen te tellen en late broedgevallen van dodaars, fuut, kuifeend, etc door te geven.

Tot slot melden dat zo goed als alle huiszwaluwen resultaten binnen zijn en we inderdaad van een status quo gaan mogen spreken. We hopen tegen de volgende Nieuwsbrief een totaal overzicht te kunnen aanbieden.

Steltkluut

Zwarte Ibis © Danny Claeysier

Steltkluut: © Jeroen Morel

Tekst © Frank De Scheemaeker

Machteld Kaesemans 10/07/2023