Lepelaars – vogelgedrag – late winterprik

Frank De Scheemaeker

Foto  /  Peter Depodt.

 

De aanhoudende koude zet de vogelwereld een heel klein beetje op zijn kop. Tjiftjaffen kwamen ondanks de koude toch in groot aantal toe, maar neen zingen deden ze helemaal niet. Zelfs een roepje kon er niet van af. Wel waren ze actief te vinden in hagen en heggen, vaak langs de waterkant, op zoek naar voedsel en lieten zich vaak van erg dicht bekijken. Ook onze Blauwborst is terug, maar wordt vaker gezien dan gehoord! Opvallend is ook het groot aantal pleisterende Lepelaars tot diep in de polders van Dudzele, Damme en Oostkerke. In de ondiepe plasjes achter mijn deur (Ronselareweiden Dudzele)  resp. 1 , 5,  1 en 3 adulte vogels op 26 en 29/03 en 02 en 03/04  in prachtkleed driftige ‘lepelend’. Een prachtig schouwspel bij ondergaande zon. Verder zijn de Tureluurs meer in de hoofdgracht te vinden dan in de weiden en zijn de Sijsjes in de Zwarte Elzen talrijker dan de andere jaren. Smienten zitten er nog in grote groepen. Wanneer wordt het echt lente?

Frank De Scheemaeker