Watervogeltelling februari 2014

Marc De Ceuninck

Dit weekend gaan we voor de laatste watervogeltelling van het seizoen!  Nadien kunnen we overschakelen op de broedvogels……de lente hangt alvast in de lucht!

 

Er is weer een gemeenschappelijke telling naar de Achterhaven van Zeebrugge en de polders rond Lissewege en Zeebrugge. Afspraak zondag 16/03 om 8u45 aan de randparking aan de Louis Coiseaukaai te Brugge. Iedereen welkom. Terug ca 12u15.

 

 

In februari kwamen we alvast uit op grote aantallen!

 

In totaal  telden we  48011  watervogels (excl. wilde ganzen).  Het hoogste aantal van dit winterseizoen en veel meer dan vorig jaar ( in feb 2013 slechts 29420 , maar dat was een telling gehinderd door zeer dichte mist ).

 

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in februari  als volgt uit:

1

Uitkerkse Polder UITKERKE

17267

2

Achterhaven ZEEBRUGGE

10157

3

Poldercomplex DUDZELE

1019

4

Weiden jagersput STALHILLE

759

5

Zwinweiden + Kleyne Vlakte KNOKKE-HEIST WEIDEN ZWIN

745

 

De top 5 van de talrijkste soorten (zelfde soorten als vorig maand, maar andere orde )zijn :

1

Kievit

14246

2

Smient

12366

3

Wilde Eend

6529

4

Wulp

3409

5

Meerkoet

2036

 

 

Er zat nog steeds 1 kuifduiker in de Achterhaven, ook werd er 1 kuifaalscholver waargenomen.

We telden 16 kleine zilverreigers in de streek en 10 grote zilverreigers. Er werden 2 roerdompen in Vloethemveld gespot, geen kwakken gemeld.

Er zaten nog steeds een groot aantal knobbelzwanen ( 79 ).

Bij de eenden weer een zeer hoog aantal aantal bergeenden ( 772 ).De smienten (12366 ) waren nog massaal aanwezig.  Een topper, 2 eiders en 2 nonnetjes zijn altijd leuk. Voor de rest nog   33 brilduikers, 5 middelste en 3 grote zaagbekken.

De weersomstandigheden dragen ongetwijfeld bij tot de zeer hoge aantallen kievit ( 14246) en wulp ( 3406). Net zoals in januari hoge aantallen bonte strandloper ( 133 ) en kemphaan ( 212 ).Verder 12 bontbekplevier, 3 bokjes, 105 tureluurs……..

De eerste grutto‘s ( 15) waren present en bij de meeuwen de eerste zwartkopmeeuwen ( 2 ).

Dit weekend gaan we dus voor maarttelling. We kijken , naast de klassiekers, uit naar groepjes lepelaar, de eerste zomertalingen…….

 We gaan ervan genieten!