Watervogeltelling januari 2016

Marc De Ceuninck

kuifeend10

Volgend weekend is het de vierde telling van het seizoen: de januaritelling, de watervogeltelling bij uitstek!

 

 

 

De januaritelling maakt deel uit van de International Waterbird Census (IWC) waarbij duizenden tellers in Europa, Afrika en Azië in hetzelfde weekend op stap gaan. Het is trouwens de 50ste keer dat die internationale telling  plaatsvindt. Een verjaardagstelling dus……..

 

Een verslag van die telling van toen ( 1967 – verschenen in de Wielewaal ) kun je hier lezen : Verslag eerste IWC België 1967 .

 

 

Er is zoals steeds een gemeenschappelijke telling naar de Achterhaven van Zeebrugge en de polders rond Lissewege en Zeebrugge.  Afspraak zondag 17/01 om 8u45 aan de randparking aan de Louis Coiseaukaai te Brugge. Iedereen welkom.

 

Toch ook nog even terugkijken naar de telling van december.

 

In totaal  telden we deze keer   41097  watervogels (excl. wilde ganzen).  Een aardige telling….vorig jaar haalden we in het ganse seizoen nooit 40000 exemplaren ( dec 2014 : 34896 ex ).

 

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in december  als volgt uit:

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 11288
2 Achterhaven ZEEBRUGGE 7416
3 Poldercomplex Damme West DAMME 1482
4 Afleidingskanalen Heist-Zelzatebruggen ZEEBRUGGE 1147
5 Bunkerweiden VLISSEGEM 1077

 

De top 5 van de talrijkste soorten zijn dezelfde als de vorige jaren.

1 Smient 10198
2 Wilde Eend 7676
3 Kievit 6986
4 Meerkoet 3347
5 Wulp 2612

 

 

Er waren geen duikers aanwezig. Dodaars scoorden matig, 424 ex voor fuut is een hoog aantal.

 

Alle reigerachtigen blijven het goed doen. Met 13 koereigers overtreffen we alle oude cijfers. We telden  38 kleine zilverreigers ,  een aantal waarvoor we enkele jaren terug in de tijd moeten.  Er zaten nog 15 grote zilverreigers  en 140 blauwe reigers. Er werden ook 3 lepelaars en  2 roerdompen gespot, nog geen kwakken dit seizoen.

 

Wat zwanen betreft werden er 77 knobbelzwanen en 5 kleine zwanen gezien.

 

Alle eenden halen behoorlijk hoge aantallen met als uitschieter wintertaling (2535 ex). Toch even onze 552 krakeenden vermelden ( in tegenstelling tot de 72ex van 1967 voor gans Vlaanderen )

 

We telden 1 middelste zaagbek en 17  brilduikers

 

Bij de steltlopers waren er zeer veel wulpen ( 2612 ex ) . Voor de rest geen uitschieters maar toch enkele leuke waarnemingen en aantallen: 18 bontbekplevieren, 456 goud- en 46 zilverplevieren, 106 watersnippen, 35 kemphanen, 37 zwarter ruiter, 87 tureluur, 10 witgatjes……en 1 rosse grutto.

 

Dit weekend gaan we dus voor de ” JANUARI-TELLING “. Men voorspelt eerder droog weer met temperaturen even boven 0° . We kijken  uit naar mooie aantallen en leuke soorten……….

 

Iedereen welkom.