Watervogeltellingen maart 2017

Marc De Ceuninck

De lente hangt sinds enkele dagen in de lucht, we gaan komend weekend dus voor de laatste watervogeltelling van het seizoen.

Er is zoals gewoonlijk één gemeenschappelijke telling naar de Achterhaven van Zeebrugge en de polders rond Lissewege en Zeebrugge. Afspraak zondag 19/03 om 8u45 aan de randparking, Havenstraat te Brugge. Iedereen welkom.

Toch eerst nog even terugkijken naar de telling van februari.

In totaal telden we in februari 32969 watervogels (excl. wilde ganzen), iets minder dan dezelfde periode vorig jaar. De zaterdagdag was er veel mist, dus….

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in februari als volgt uit:

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 10945
2 Achterhaven ZEEBRUGGE 3887
3 Poldercomplex Damme West DAMME 1163
4 Lage Moeren MEETKERKE 1132
5 Poldercomplex DUDZELE 961

 

De top 5 van de talrijkste soorten zijn dezelfde als de vorige jaren.

1 Smient 11370
2 Kievit 5720
3 Wilde Eend 3965
4 Meerkoet 2372
5 Wintertaling 1819

 

Dodaars en fuut deden het normaal. Eén kuifduiker en 1 geoorde fuut zaten in de Achterhaven.

Geen koereigers te bespeuren om de traditionele telplaatsen. We telden slechts 10 kleine zilverreigers. Lepelaars waren er ook niet! Er werd ook 1 kwak en 1 roerdomp gespot.

Bij de zwanen werden er enkel knobbelzwanen gezien.

Geen uitschieters of opvallende resultaten bij de eenden. Er was nog steeds 1 grote zee-eend in de dokken aanwezig.

We telden relatief veel kieviten ( 5720 ex ) . Voor de rest geen uitschieters maar toch enkele leuke waarnemingen en aantallen: 26 bontbekplevieren, 166 goudplevieren, 52 kemphanen, 24 zwarte ruiter, 54 tureluur, 8 witgatjes ……en de eerste grutto’s (5 ex ) waren er vroeg bij dit jaar, evenals 2 zwartkopmeeuwen.

 

Dit weekend is het dus de laatste telling van het lopende seizoen. Men voorspelt eerder een nat weekend, maar als de zon even meewil lijkt het direct lente ondanks een bui. ….. we kijken uit naar mooie aantallen en leuke soorten……….en de komst van de lente- en zomersoorten! Altijd leuk!!

Iedereen welkom en misschien tot zondag!.