Resultaten watervogeltelling januari 2019

Marc De Ceuninck

 

 

 

In totaal telden we 37763 watervogels (excl. wilde ganzen). In de traditie van het lopend seizoen zijn er dit opnieuw weinig. De vorige jaren hebben we echter nog dergelijke lage aantallen gehaald in januari. Die cijfers kan ik dan nog wat relativeren als je weet dat we zowat 13000 kieviten minder telden dan vorig jaar ( wat toen uitzonderlijk veel was!!)……dus…

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in januari als volgt uit:

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 8802
2 Achterhaven ZEEBRUGGE 5338
3 Poldercomplex Damme West DAMME 1477
4 Dievegat (+ Zilte Weiden) KNOKKE – HEIST DIEVEGAT 1207
5 Poldercomplex DUDZELE 1046

 

De top 5 van de talrijkste soorten zijn dezelfde als de vorige jaren.

1 Smient 9916
2 Kievit 6940
3 Wilde Eend 6753
4 Meerkoet 3342
5 Wulp 1644

 

Zowat de ganse maand waren een ijsduiker en 2 kuifduikers present in de regio. Dodaars ( 118 ex ) was goed aanwezig, fuut ( 253 ex. ) zat op een laag aantal.

We telden 616 aalscholvers, wat heel veel in voor een watervogeltelling. Ter vergelijking: de slaapplaatstelling in hetzelfde weekend was goed voor 694 ex

Er zaten slechts 11 kleine zilverreigers. Met 24 grote zilverreigers en 121 blauwe reigers halen we normale aantallen. Er werd 1 roerdomp en 1 kwak gespot.

Bij de zwanen hadden we 58 knobbelzwanen en 20 kleine zwanen.

De meeste eenden halen vrij normale aantallen. Voor wintergasten als smient ( 9916 ex ) en wintertaling (1361 ex ) liggen de aantallen laag. Of we met 11 mandarijneenden blij moeten zij laat ik in het midden, wel zeer tof waren 1 nonnetje en 2 grote zaagbekken!

Geen echte uitschieters bij de steltlopers. Voor het overige toch enkele leuke waarnemingen en aantallen: (slechts ) 14 kluten, wel 20 bontbekplevieren, 100 zilverevieren, 2 paarse strandlopers, 42 kemphanen, 149 tureluur, 5 witgatjes…… en ( reeds?) 2 grutto’s en 4 rosse.

Hier kun je de resultaten in detail bekijken:  wvgls- januari2019