Resultaten watervogeltelling februari 2019

Marc De Ceuninck

 

In totaal telden we in februari 30873 watervogels (excl. wilde ganzen). In de traditie van het lopend seizoen zijn er dit opnieuw zeer weinig. Net als de vorige maanden is het vooral het lage aantal kievitten dat voor een groot deel dit lage cijfer verklaart.

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in februari als volgt uit:

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 9580
2 Achterhaven ZEEBRUGGE 2046
3 Poldercomplex Damme West DAMME 1386
4 Bunkerweiden VLISSEGEM 1163
5 Poldercomplex DUDZELE 1088

 

De top 5 van de talrijkste soorten zijn dezelfde als de vorige jaren.

1 Smient 10047
2 Wilde Eend 4043
3 Kievit 3206
4 Meerkoet 2388
5 Wulp 2269

 

Er werden geen duikers opgemerkt. Het aantal dodaars ( 118 ex ) en futen ( 266 ex. ) was eerder normaal. We telden slechts 1 geoorde fuut.

Net als in januari telden we nogal veel aalscholvers (533 ex )

Er zaten slechts 5 kleine zilverreigers, dit is uitzonderlijk weinig! In tegensteling daarmee zaten er zeer veel grote zilverreigers ( 30 ex ) . Misschien speelt de winterprik van begin februari daar wel een rol. Voor februari hadden we ook relatief veel ooievaars ( 27ex ). Er werd 1 kwak gespot.

Bij de zwanen hadden we 67 knobbelzwanen en nog 2 kleine zwanen.

De meeste eenden halen vrij normale ( maar eerder lage ) aantallen. Voor wintergasten als smient ( 10047 ex ) en wintertaling (1671 ex ) liggen de aantallen wel zeer laag. We hadden opnieuw 1 nonnetje en 2 grote zaagbekken!

De kievit doet het deze winter bij ons maar matig. Ter illustratie een grafiek met de aantallen van vorig seizoen en van het huidige seizoen…..sinds december lijken ze opvallend afwezig….

 

Verder geen echte uitschieters bij de steltlopers . Eerder uitzonderlijk zijn 8 paarse strandlopers. Voor het overige toch enkele leuke waarnemingen en aantallen: 45 kluten, 22 bontbekplevieren, 35 witgatjes ( veel! ) , 74 watersnippen, 20 zwarte ruiters…… en 5 grutto’s en 3 rosse.