Resultaten watervogeltelling december 2019

Marc De Ceuninck

 

De telling december 2019 verliep in gunstige omstandigheden. Veel tellers blijven het een beetje ongemakkelijk vinden dat er zo weinig te tellen valt. Maar laten we optimistich zijn: we telden vorige maand 33691 watervogels geteld (excl. wilde ganzen en meeuwen )…..en dat is iets meer dan vorig jaar in december.

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in december  als volgt uit:

1 Uitkerkse Polder Uitkerke 10299
2 Achterhaven ZEEBRUGGE 4480
3 Het Zwin KNOKKE-HEIST 1767
4 Hoge Dijken ROKSEM 816
5 Kwetshage VARSENARE 771

 

De top 5 van de talrijkste soorten zijn globaal dezelfde als de vorige jaren.

1 Wilde Eend 6787
2 Smient 6751
3 Kievit 6168
4 Meerkoet 2793
5 Wulp 2343

 

We telden slechts 93 dodaars en 300 futen , vrij lage aantallen. Voor de rest 3 geoorde futen , steeds leuk. Van duikers geen enkel spoor!!

De reigers doen het goed. Een mooi aantal kleine zilverreigers ( 19 ex  ) , zeer veel grote zilverreigers ( 47 ex – een aantal dat we in december nog nooit haalden ) en ook heel wat blauwe reigers ( 159 ex ). De 3 koereigers in Uitkerke zijn ook geen jaarlijks gebeuren. De ene lepelaar in Knokke is ook uitzonderlijk is voor december. De 100 knobbelzwanen ( waarvan een groep van 38 in Lapscheure ) zouden doen vermoeden dat het winter is!

De resultaten zijn wisselend bij de eenden. Soorten als smient (6751 ex ), wilde eend (6787 ex ), kuifeend ( 1037 ex ) en  brilduikers ( 13 ex ) scoren matig. Relatief hoge aantallen zijn er voor wintertaling ( 6787 ex ) en pijlstaart ( 93 ex ). De laatste jaren gaat het aantal tafeleenden ( 45 ex ) erop achteruit. De overige eenden scoren vrij normaal. De 2 grote zaagbekken in Torhout zijn zeker het vermelden waard!!

Topaantallen voor december zijn er voor kievit ( 6168 ex ) en wulp ( 2343 ex ).

Leuke aantallen steltjes, die voor een groot deel in het Zwin waargenomen zijn: 29 kluten, 47 bontbekplevieren, 89 zilverplevieren, 16 drieteenstrandlopers, 89 tureluur en 275 bonte strandlopers.

In Uitkerke noteerden we 490 goudplevieren.

Ook zeer hoge aantallen voor bokje (16 ex )  en watersnip ( 57 ex ) , voor het grootste deel in Vloetemveld.

De concrete resultaten van de telling kun je hier raadplegen: wvgls- december 2019