Resultaten watervogeltelling november 2019

Marc De Ceuninck

In totaal werden er slechts 25703 watervogels geteld (excl. wilde ganzen en meeuwen ). Dit was een matige telling. Een gemiddeld aantal over de voorbije 10 jaar voor november ligt immers rond de 30000 exemplaren.

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in november als volgt uit:

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 4128
2 Achterhaven ZEEBRUGGE 2993
3 Het Zwin KNOKKE-HEIST 1959
4 Kwetshage VARSENARE 878
5 Polderwind ZUIENKERKE 820

 

De klassieke top 5 van de talrijkste soorten zijn :

1 Wilde Eend 5780
2 Smient 4518
3 Kievit 2748
4 Meerkoet 2469
5 Wintertaling 1608

 

We telden 135 dodaars, een vrij normaal aantal, voor de rest heel weinig futen ( 202 ex, waarbij 250 tot 300 ex normaal zou zijn voor november  ) en slechts 3 geoorde futen. Van duikers geen enkel spoor!!

We telden slechts  514 aalscholvers.

Soorten die het goed doen zijn de reigers. Er zaten  24 kleine en 53 grote zilverreigers in de streek.  Met 188 blauwe reigers halen we weer een hoog aantal. De 3 koereigers  zijn altijd een leuke en niet vanzelfsprekende soort! Er verbleven nog 3 lepelaars in de regio.

Bij de eenden positieve uitschieters met bergeend ( 505 ex ), krakeend ( 516 ex ) en pijlstaart ( 73 ex  ). Jammer genoeg ook negatieve uitschieters met lage aantallen tafeleend ( 55 ex  ) en wilde eend ( 5780 ex ). Voor het overige alles vrij normaal, evenwel geen speciale soorten als zaagbekken….

Bij de steltlopers telden we  weinig goudplevieren ( 16 ex) en kievit ( 2748 ex ), wel relatief veel zilverplevieren ( 72 ex ), tureluurs ( 108 ex ) en steenlopers ( 171ex ). Verder vermeld ik graag  12 drieteenstrandlopers, 136 bonte strandlopers, 29 kemphanen, 14 bokjes, 8 zwarte ruiters, 12 witgatjes, 2 oeverlopers. Er werden nog 5 grutto’s gemeld.

De concrete resultaten van de telling kun je hier raadplegen: wvgls- november 2019