Resultaten watervogeltelling oktober 2020

Marc De Ceuninck

 

De telling van oktober verliep coronagewijs vlotjes, het was  heel aangenaam tellen.

De aantallen lagen eerder laag, maar wel volledig in lijn van de laatste jaren. We telden in totaal 21483 watervogels (excl. wilde ganzen en meeuwen ) !

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in oktober als volgt uit:

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 4321
2 Achterhaven ZEEBRUGGE 2328
3 Het Zwin KNOKKE-HEIST 1860
4 Afleidingskanalen Heist-Zelzatebruggen 604
5 Hoge Dijken ROKSEM 592

 

De top 5 van de talrijkste soorten zijn de klassiekers van oktober:

1 Wilde Eend 5841
2 Smient 3274
3 Meerkoet 2218
4 Kievit 2215
5 Wintertaling 1388

 

Dodaars en fuut deden het vrij normaal. We telden ook 3 geoorde futen.

Ook de aalscholvers zaten op normaal  met 365 exemplaren.

De reigers blijven het goed doen. Zeker te vermelden het mooie hoge aantal van 44 grote zilverreigers . Een topresultaat was het aantal koereigers. Met 16 ex  in de Achterhaven  en 19 in Uitkerke komen we uit op een recordaantal  van 35 koereigers. Het vorige record dateert van oktober 2015, toen telden we er 7. Twee lepelaars is weinig voor een oktobertelling….

Bij de zwanen  enkel knobbelzwanen ( 52  ex), eerder een hoog aantal.

Bij de eenden scoren soorten als bergeend, wilde eend, kuifeend, tafeleend en slobeend vrij normaal. Smient ( 3274ex ) , krakeend ( 366 ex ) en wintertaling (1388 ex) halen ( hoge ) aantallen die we de voorbije 10 jaar in oktober nooit haalden. Ook pijlstaart scoort hoog. De uitschieter bij de eenden was echter overduidelijk weggelegd voor de krooneend….1 ex in Meetkerke en 4 in Vloethemveld. Het vorige maximum was 2ex. ( in 2017).

Een kraanvogel is op de watervogeltellingen een uitzonderlijke verschijning.

Bij de steltlopers draagt Het Zwin KNOKKE-HEIST” weer bij tot enkele mooie soorten en aantallen. 

Om er enkele aan te halen: kluut ( 65 ex ), bontbekplevier ( 70 ex ), kanoet ( 11 ex ), bonte strandloper ( 584 ex ) en kleine strandloper ( 6 ex ). Ook in de Achterhaven werd kanoet gespot, wat het totaal op 17 ex bracht. Een recordaantal van de laatste 10 jaar. Het was ook reeds enkele jaren geleden dat we nog een rosse franjepoot konden vermelden.

Nog leuke waarnemingen en aantallen zijn  : 29 zwarte ruiters, 90 tureluur, 2 groenpootruiters, 13 bokjes, 139 ( leuk , hoog aantal ) watersnippen, 9 witgatjes en 11 steenlopers…..

De concrete resultaten van de telling kun je hier raadplegen: wvgls- oktober 2020