Watervogeltellingen: seizoen 2019-2020

Marc De Ceuninck

Reeds vele jaren worden tijdens de wintermaanden in gans Vlaanderen de watervogels geteld. Deze tellingen kaderen in en project van het INBO om inzicht te krijgen in aantallen en de verspreiding van watervogels in de winterperiode. In de periode oktober-maart worden er zes midmaandelijkse tellingen georganiseerd. Mergus neemt Noord-West-Vlaanderen voor zijn rekening.

Voor een synthese van het seizoen 2019-2020: wvgls 2019-2020