Resultaten watervogeltelling oktober 2023

Marc De Ceuninck

 

De telling van oktober 23 verliep goed. De aantallen lagen in de lijn van de lage aantallen van de laatste jaren. We telden in totaal 20220 watervogels (excl. wilde ganzen en meeuwen ), verdeeld over 52 soorten! Ter vergelijking: vorig jaar waren het er 20910, maar slechts 44 soorten…… Dus zeker een positieve telling!

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in oktober als volgt uit:

1 Het Zwin KNOKKE-HEIST 2553
2 Uitkerkse Polder UITKERKE 1449
3 Kwetshage VARSENARE 1272
4 Put VLISSEGEM 1154
5 Achterhaven ZEEBRUGGE 978

 

Het is zeer uitzonderlijk dat de Uitkerkse Polders  niet op 1 staan. De laatste uitbreidingen van de streek nl het Zwin en Kwetshaeghe doen het uitstekend.

De top 5 van de talrijkste soorten zijn zowat  de klassiekers van elke oktobertelling, enkel kievit heeft plaats gemaakt voor scholekster.

1 Wilde Eend 7679
2 Meerkoet 2649
3 Wintertaling 1062
4 Smient 1055
5 Scholekster 985

 

Bij dodaars ( 82 ex ) tellen we een vrij laag aantal, fuut doet het normaal en 1 geoorde fuut is nogal matig te noemen. Van andere fuutachtigen of duikers geen spoor!!!

Ook de aalscholvers ( 262 ex) zaten we op het laagste aantal sinds vele jaren.

Bij de reigers trekken de koereigers opnieuw alle aandacht!!! Het recordaantal van  132 koereigers vorig jaar wordt opnieuw verpulverd. In oktober telden we maar liefst 261 exemplaren, met als  uitschieters 221 ex in de Uitkerkse Polder.

We noteren , net als de laatste jaren , ook vrij hoge aantallen kleine zilverreiger ( 42 ex), grote zilverreiger ( 63 ex), blauwe reiger ( 175 ex ) en lepelaar ( 8 ex ). Opnieuw een kwak in de Nieuwe vrede en een nieuwe soort: witte ibis in het Zwin.

Bij de eenden één uitschieter namelijk een oktoberrecord voor krakeend met 456 ex. De 47 tafeleenden zijn een opsteker. We moeten meerdere jaren teug om zo’n cijfer te halen bij een oktobertelling. Leuke oktoberaantallen zijn er nog voor soorten als bergeend  ( 407 ex ) en slobeend ( 342 ex). Voor een Chileense smient moeten we ook reeds meer dan 10 jaar terug.

Bij de steltlopers liggen de aantallen ook in de lijn van vorige jaren. Soorten die eerder laag scoren zijn kievit ( 620 ex ) en wulp ( 598 ex). Daar tegenover staat dat er nog een regenwulp werd gespot. Soorten die eerder hoog scoren zijn bontbekplevier ( 134 ex ), steenloper ( 67 ex ) en bonte strandloper ( 378 ex ).

Nog leuke waarnemingen en aantallen zijn  : 2 oeverlopers,12 zwarte ruiters, 9 groenpootruiters, 6 bokjes  en 7 kanoeten.

De concrete resultaten van de telling kun je hier raadplegen: wvgls- oktober 2023