Aalscholvertelling 13/01/2024

Wim Jans

We hebben er weer een succesvolle telling opzitten, alle slaapplaatsen werden geteld.
Ik zelf nam de blauwe toren,29 Aalscholvers, Brugge centrum,19 Aalscholvers, en de expresswegput, 19 Aalscholvers, voor mijn rekening.
Luc de Cat was zoals altijd op post in Vloethemveld en telde 75 Aalscholvers, deze slaapplaats boet duidelijk aan belang in. Emmanuel Crul is steeds goed voor twee slaapplaatsen namelijk Kleiputten Hoeke, 101 vogels en de Syphons, 75 Aalscholvers. Marc De Ceuninck telde 18 Aalscholvers aan de Zandberghoeve en Stefaan Anseeuw telde 4 Aalscholvers aan de golf in Sijsele. De misériebocht, geteld door Ruben Saey was goed voor 57 vogels. Franky Beidts gaf slechts 5 Aalscholvers door aan de kleiputten van Wenduine.
Rudi Van Torre was niet tevreden over zijn resultaat van zaterdag en telde dinsdag bij goed weer 172 Aalscholvers aan de kanalen tussen de Zelzatebrug en de Palingpot. Dat was toch een bonus van ongeveer 50 Aalscholvers, telomstandigheden doen er dus toe wanneer het zicht beter.
De putten Dujardin waren goed voor 5 vogels.

In het totaal dus 579 Aalscholvers , vorig jaar in januari 735, dus een duidelijke daling namelijk 21.2 %. Dat zagen we de vorige keer ook al.

Rest me nog alle tellers te bedankten voor de inzet, op naar de volgende telling.

Wim Jans