OPNIEUW EEN TOPTREKTELDAG AAN DE FONTEINTJES: VRIJDAG 31 OKTOBER 2014

Frank De Scheemaeker

Proficiat alvast aan Stefaan Keereman voor zijn niet aflatend enthousiasme  (het Mergus bestuur)

Fonteintjes

Vrijdag 31 oktober 2014  

Alle kopgegevens  | Alle details
Telperiode: 7:30 – 13:30
Weer (eerste periode): wind Z4, temperatuur 15 ℃, Stralend “lente” weer
Tellers (eerste periode): Stefan Keereman, Johan Debuck
Fuut 3 Kievit 130 Kramsvogel 12
Aalscholver 1005 Bonte Strandloper 12 Zanglijster 19
Lepelaar* 16 Kemphaan 4 Koperwiek 24
Knobbelzwaan 3 Wulp 6 Pimpelmees 6
Kleine Rietgans 136 Kokmeeuw 1823 Spreeuw 16821
Kolgans 57 Grote Stern* 2 Ringmus 1
Grauwe Gans 3 Houtduif 134 Keep 9
anser gans spec. 745 Boomleeuwerik 8 vink spec. 7397
Rotgans 14 Veldleeuwerik 1123 Groenling 17
Smient 8 Boerenzwaluw* 3 r.N Putter 5
Sperwer* 3 Graspieper 572 Sijs 194
Buizerd* 3 Grote Gele Kwikstaart 14 Kneu 11
Visarend* 2 witte kwikstaart spec. 1 IJsgors* 1
Kraanvogel* 3 Tapuit* 3 Rietgors 102
Goudplevier* 349 Merel 11
Totaal: 30815 exemplaren, 44 soorten, 6:00 urenVet = Opmerkelijke waarneming (schaarse of zeldzame vogelsoort of hoog aantal)
* = Extra informatie ingevuld (beweeg muis over soortnaam

tuur)