Watervogeltelling januari 2015

Marc De Ceuninck

Dit weekend is het reeds de vijfde telling van het watervogelseizoen!

 

Er is één gemeenschappelijke telling naar de Achterhaven van Zeebrugge en de polders rond Lissewege en Zeebrugge. Afspraak zondag 15/02 om 8u45 aan de randparking aan de Louis Coiseaukaai te Brugge. Iedereen welkom.

 

De telling van januari was, net als december,  op gebied van aantallen zeer matig.

 

In totaal  telden we deze keer in januari slechts  32307 watervogels (excl. wilde ganzen).  Zoals jaarlijks is dit iets minder dan in december. Zoals we het ganse seizoen merken  liggen de aantallen beduidend lager dan de  vorige jaren.

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in januari  als volgt uit:

 

1

Uitkerkse Polder UITKERKE

5477

2

Achterhaven ZEEBRUGGE

4815

3

Bunkerweiden VLISSEGEM

1883

4

Polderwind ZUIENKERKE

1417

5

Afleidingskanalen Heist-Zelzatebruggen ZEEBRUGGE

1237

 

 

De top 5 van de talrijkste soorten zijn dezelfde als in december .

1

Smient

7266

2

Wilde Eend

7044

3

Kievit

3874

4

Meerkoet

2806

5

Wulp

2268

 

 

Dodaars en fuut haalden vrij normale aantallen voor januari. Er zaten 2 kuifduikers in de Achterhaven.  De kuifaalscholver liet er zich ook opnieuw zien.

De reigerachtigen blijven het goed doen. Er zaten nog  steeds 11 kleine zilverreigers in de streek.  We telden 12 grote zilverreigers  en 115  blauwe reigers. Lepelaars werden er niet meer gezien, een zwarte ibis vertoeft in de Achterhaven.Er werden 4 roerdompenen 3 kwakken gespot.

Er werden 97 knobbelzwanen geteld, waarvan 66 in Polder Lapscheure. Daar zaten trouwens ook  27 kleine en 1 wilde zwaan . Allemaal heel leuke aantallen.

Bij de eenden halen enkel opnieuw krakeend, wintertaling, tafeleend en kuifeend min of meer normale aantallen.De overige soorten halen echt relatief kleine aantallen. Zo ligt het aantal smienten van januari ( 7266 ex ) op ongeveer de helft van de andere jaren.

We telden 1 middelste en 4 grotezaagbekken ( Zandberghoeve in  Oedelem ).Voor de rest was er nog nog 1 zwarte-zee-eend en 19  brilduikers . Geen nonnetjes te zien.

Er zaten heel weinig kieviten ( 3874 ex ). Nogleuk om te vermelden : 444 ex goudplevier, 5 ex bokje, 3 ex groenpootruiter en7 ex witgat. De andere steltlopers waren slechts matig aanwezig.

 

Dit weekend gaan we dus voor de februari-telling. Men voorspelt eerder een somber weekend met temperaturen rond de 5°. We kijken  uit naar mooie aantallen en leuke soorten……….en misschien de eerste lentesoorten zoals grutto……