Resultaten watervogeltelling november 2021

Marc De Ceuninck

 

In totaal werden er in  november 29895 watervogels geteld (excl. wilde ganzen en meeuwen ), iets meer  dan vorig jaar. Maar strikt genomen is dit toch een matig aantal , wel in de lijn van de laatste 3 jaar..

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in november als volgt uit:

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 7800
2 Achterhaven ZEEBRUGGE 3315
3 Het Zwin KNOKKE-HEIST 2723
4 Poldercomplex Damme West DAMME 1528
5 Oostdam ZEEBRUGGE 655

 

De klassieke top 5 van de talrijkste soorten zijn :

1 Wilde Eend 6340
2 Smient 5156
3 Kievit 4947
4 Meerkoet 2396
5 Wintertaling 1767

 

We telden relatief veel dodaars ( 148 ex ) en futen ( 301 ex). Voor het overige slechts 4 geoorde futen , we telden geen duikers.

We telden 487 aalscholvers, dit is eerder een laag aantal.

De witte reigers blijven topaantallen halen. Voor de 3 soorten halen we absolute recordcijfers nl 54 koereigers ( vorig max was 35 in okt 20 ), 58 kleine zilverreigers, ( vorig max was 43 in okt 19 ) en 67 grote zilverreigers ( vorig max was 63 in dec 20 ). Wat een resultaat!. We telden geen lepelaars meer.

De 40 knobbelzwanen zijn het laagste november-aantal van de laatste 5 jaar.

Voor onze regio eerder zeldzaam en dus zeker te vermelden bij de eenden zijn de 6 toppereenden ( 5 in Vlissegem en 1 op het Zeekanaal ) . Tafeleend ( 45 ex ) bevestigt zijn eerder dalende trend in onze regio. Bergeend ( 719ex ) en pijlstaart ( 72 ex ) scoren eerder hoog. De andere eenden halen vrij normale aantallen.

Op liefst 15 verschillende locaties werden waterrallen gezien of gehoord, 20 ex in totaal. Een nieuw record dateert van januari 2005. (  18 ex. )

 

Ook bij de steltlopers een nieuw recordaantal! In het Zwin telden we 41 kanoeten (  het oude max: 39 ex in maart 2009 ). Heel leuke en verrassende aantallen ( althans voor november ) zijn de 32 grutto’s en 39 rosse grutto’s . De aantallen kluut ( 37 ex ) en steenloper  ( 40ex ) zijn dan eerder laag deze maand, voor bokje  ( 31 ex) en tureluur ( 201 ex ) eerder hoog. Verder vermeld ik nog graag   21 kemphanen, 12 zwarte ruiters, 3 witgatjes en 4 paarse strandlopers.

De concrete resultaten van de telling kun je hier raadplegen: wvgls- november 2021