Resultaten watervogeltelling oktober 2021

Marc De Ceuninck

 

De telling van oktober verliep vlotjes, het was  heel aangenaam tellen.

De aantallen lagen in de lijn van de laatste jaren. We telden in totaal 21415 watervogels (excl. wilde ganzen en meeuwen ), verdeeld over 53 soorten! Ter vergelijking vorig jaar waren het er 21483, met 54 soorten……

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in oktober als volgt uit:

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 4637
2 Achterhaven ZEEBRUGGE 2066
3 Het Zwin KNOKKE-HEIST 1837
4 Afleidingskanalen Heist-Zelzatebruggen 709
5 Put VLISSEGEM 660

 

De top 5 van de talrijkste soorten zijn de klassiekers van elke oktobertelling:

1 Wilde Eend 5954
2 Kievit 3352
3 Meerkoet 2050
4 Smient 1908
5 Wintertaling 900

 

Dodaars en fuut deden het vrij normaal. De 8 geoorde futen zijn zeker te vermelden.

Ook de aalscholvers zaten op normaal  met 413 exemplaren.

Twee reigerrecords zijn te vermelden: met 56 koereigers, allemaal in de Uitkerkse Polder , verpulveren bij wijze van  spreken het record van vorig jaar ( 35 stuks, ook in oktober ). De 56 kleine zilverreigers zijn ook een absoluut recordaantal ( vorig max 43 in okt 2019). De overige reigers blijven het net als de vorige jaren ook goed doen.

Bij de eenden geen uitschieters. Leuke oktoberaantallen zijn er voor soorten als bergeend ( 337 ex) , krakeend ( 366 ex ) en pijlstaart ( 27 ex). Er zaten relatief weinig wintertalingen  ( 900 ex ). Op Hoge dijken telden we 1 brilduiker.

Bij de steltlopers liggen de aantallen ook in de lijn van vorige jaren. Een soort die eerder laag scoort is kluut ( 22 ex ). Soorten die eerder hoog scoren zijn kievit ( 3352 ex ), watersnip ( 103 ex ) , tureluur ( 175 ex ) en steenloper ( 34 ex ).

Opmerkelijk telden we  ook nog 24 grutto’s en 33 rosse grutto’s, een  aantal dat we nog nooit haalden.

Nog leuke waarnemingen en aantallen zijn  : 28 zwarte ruiters, 6 groenpootruiters, 2 bokjes,  kleine strandloper ( 1 ex ), kanoet ( 2 ex ), bonte strandloper ( 81 ex ) en 3 paarse strandlopers.

Het is de tweede keer sinds we tellen tijdens watervogeltellingen dat een grote stern waargenomen werd.

De concrete resultaten van de telling kun je hier raadplegen:wvgls- oktober 2021