Blikvangers van 23/10 tot en met 29/10/2023

Machteld Kaesemans

Aziatische Roodborsttapuit © Filip De Ruwe.

We mogen terugblikken op een herfstige week vol regelmatig regen en veel wind.
Toch was er een sterke beweging en aankomst van heel veel kolganzen en kleine rietganzen in onze regio.
De twee zeldzame Ross’ ganzen voorbije zondag nog te zien in de Uitkerkse polder, liften mee met een groep kolganzen richting Stuivenkenskerke.
Het speuren naar zeldzame soorten was deze week heel succesvol.
Maandag was de grauwe klauwier nog te spotten in de kleiputten van Heist en in de zeereep van Wenduine een Siberische tjiftjaf.
Dinsdag werd een bruine boszanger gespot te Heist Oostdam en een mannetje grote zaagbek in zee aan de Fonteintjes.
Woensdag werd de bruine boszanger opnieuw gezien, een Pallas boszanger en een grote pieper was gespot in Zeebrugge.
De influx van vale gierzwaluwen in Nederland, zorgde dat er ook een exemplaar gespot werd langs de duinbossen van Wenduine op donderdag.

Vale Gierzwaluw

© Joachim Pintens

Dezelfde dag was er een grauwe fitis in Zeebrugge Westdam, een Siberische boompieper als ringvangst in het Natuurcentrum Het Zwin en als summum een zeer zeldzame Aziatische roodborsttapuit ontdekt door Filip De Ruwe in de weiden van ’t Pompje.
Een eerste roodhalsgans werd opgemerkt in de weiden van Damme en een ijseend in de voorhaven van Zeebrugge.
Een mogelijkse waarneming van een Siberische braamsluiper in Zeebrugge maakt het internationaal plaatje compleet
We mogen naast de vele steltlopers zoals goudplevieren, tureluurs en koereigers, grote zilverreigers, wat groepjes smienten en de eerste velduilen in de Zwinvlakte en Uitkerkse polder, terugblikken op heel wat bijzondere waarnemingen.
Alle details op Mergus.waarnemingen.be.

Tekst: Geert De Clercq

Machteld Kaesemans 2/11/2023