Resultaten watervogeltelling maart 2022

Marc De Ceuninck

 

In totaal  telden we in maart nog  24751 watervogels (excl. wilde ganzen en meeuwen), goed  voor 52 soorten. Normaler kan het bijna niet voor een slottelling van het seizoen.

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in maart  als volgt uit:

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 6268
2 Assebroekse Meersen ASSEBROEK 1582
3 Poldercomplex Damme West DAMME 1451
4 Achterhaven ZEEBRUGGE 1327
5 Het Zwin KNOKKE-HEIST 1299

 

Net als vorige maand komen de Assebroekse Meersen op de tweede plaats! Een gebied dat dus duidelijk aan belang wint in onze regio!!!

De top 5 van de talrijkste soorten zijn dezelfde als de vorige jaren.

1 Smient 7852
2 Wilde Eend 2651
3 Meerkoet 2175
4 Wintertaling 1660
5 Wulp 1294

 

Een eerste uitschieter is alvast de 25 geoorde futen ( waarvan 24 op de Hoge Dijken ). Maart vorig jaar telden we er 14. Dit was toen een recordaantal. Bij de dodaars en fuut zijn het vrij normale aantallen. Er werden geen duikers opgemerkt.

We telden eerder weinig  aalscholvers ( 250 ex ).

Zoals steeds in maart zitten de meeste reigers op hun laagste aantallen.

De meeste eenden halen vrij normale aantallen. De “wintersoorten” zoals smient ( 7852 ex) en wintertaling ( 1660 ex) scoren wel relatief hoog.  Leuke waarnemingen waren 1 ijseend in Uitkerke en 1 grote zee-eend in de Achterhaven. We telden 5 zomertalingen.

 

Een kraanvogel in de Uitkerkse Polder mogen we ook wel een uitschieter noemen.

Bij de steltlopers een absoluut recordaantal van 395 kluten, waarvan 264 in het Zwin. Daarnaast toch nogal wat soorten met leuke aantallen…..Ik vermeld graag: 100 bontbekplevieren, 133 watersnippen,  11 bokjes,  289 tureluur en 34 zwarte ruiters. Zoals meestal in maart waren ook reeds grutto’s in de regio, nl 285 ex ….een eerder matig aantal!

De concrete resultaten van de telling kun je hier raadplegen:wvgls- maart 2022