Resultaten watervogeltelling februari 2022

Marc De Ceuninck

 

In totaal  telden we in februari 49274 watervogels (excl. wilde ganzen  en meeuwen ), een heel leuk aantal en iets hoger dan vorig jaar. We telden 53 soorten!

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er  toch iets anders uit dan gewoonlijk. Onbetwiste nummer 1 blijft de Uitkerkse Polders, maar er is een verrassende binnenkomer op plaats twee: de Assebroekse Meersen!!! De herinrichting van de voorbije jaren en de regen deze winter leveren duidelijk heel leuke resultaten.

 

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 21958
2 Assebroekse Meersen ASSEBROEK 2301
3 Het Zwin KNOKKE-HEIST 2176
4 Achterhaven ZEEBRUGGE 1972
5 Lage Moeren MEETKERKE 1823

 

In de top 5 van de talrijkste soorten  is net zoals vorige maande de kievit uitgesproken nr 1, voor het overige de eerder traditionele soorten…..

 

1 Kievit 16166
2 Smient 11860
3 Wilde Eend 4117
4 Wintertaling 2857
5 Meerkoet 2804

 

Bij dodaars en futen halen we vrij normale aantallen, voor het overige 10 geoorde futen en eerder uitzonderlijk  1 roodhalsfuut in de Achterhaven Van deze laatste is dit de tweede waarneming van het lopende seizoen.

De reigers doen het ook vrij normaal , zeker als we dit toetsen aan eerder recente resultaten. Opmerkelijk blijver echter nog steeds 12 koereigers en er was ook 1 roerdomp.

Bij de zwanen  hadden we slechts 32 knobbelzwanen, geen kleine noch wilde.

 

Bij de eenden telden we veelal de te verwachten aantallen. Met slobeeend ( 1028 ex ) hadden we bijna een record, in maart 2008 telden we er slechts enkele meer nl 1043. Naast “alles normaal” vermeld ik graag relatief veel wintertalingen ( 2857 ex ) en zeer weinig tafeleenden ( 41 ex ). Ik vermeld nog 1 grote zaagbek en voor het eerst sinds 2017 één ijseend en 1 grote zee-eend.

Voor de steltlopers gelden zowat dezelfde conclusies als vorige maand. Topaantallen voor kievit ( 16166 ex ), kanoet ( 29 ex ), kemphaan ( 247 ex)  en goudplevier ( 1080 ex) . Ook voor soorten als kluut ( 220 ex ) en tureluur ( 229 ex ) noteerden we heel mooie aantallen.

Voor het overige nog enkele leuke waarnemingen en aantallen: 478 bonte strandlopers, 21 bokjes, 28 zwarte ruiters, 38 steenlopers, 5 witgatjes……

De concrete resultaten van de telling kun je hier raadplegen: wvgls- februari 2022