Resultaten watervogeltelling januari 2022

Marc De Ceuninck

 

In totaal  telden we maar liefst 59838 watervogels (excl. wilde ganzen  en meeuwen ). Een verbluffend hoog aantal!! Voor dergelijk aantal moeten we toch enkel jaren terug, nl naar januari 2018. Net als toen is dit hoge aantal vooral toe te schrijven aan  het super hoge aantal kievit in de Uitkerkse Polders. We telden 52 soorten!

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in januari (traditioneel ) als volgt uit:

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 28235
2 Poldercomplex Damme West DAMME 3625
3 Achterhaven ZEEBRUGGE 2636
4 Het Zwin KNOKKE-HEIST 2282
5 Lage Moeren MEETKERKE 1709

 

De top 5 van de talrijkste soorten zijn dit jaar meestal dezelfde :

1 Kievit 21368
2 Smient 13739
3 Wilde Eend 5495
4 Meerkoet 3456
5 Wintertaling 3087

 

Bij dodaars en futen halen we vrij normale aantallen, geoorde futen ( 3 ex ) zijn dit seizoen constant aanwezig . Voor het overige geen andere fuutachtigen en  geen duikers in ons lijstje.

We telden slechts 292 aalscholvers, eerder weinig  en zeker in vergelijking met de slaapplaatstelling in hetzelfde weekend ( 643 ex ).

Alle reigerachtigen blijven het goed doen. De 27 koereigers blijven verbazen. Ik vermeld nog graag 2  roerdompen in de Uitkerkse Polders.

Bij de zwanen  hadden we slechts 24 knobbelzwanen, geen kleine noch wilde.

Bij de eenden zijn er eerder hoge aantallen te melden voor smient ( 113739 ex ), krakeend ( 971 ex ) wintertaling ( 3078 ex ) en slobeend ( 940 ex ). Eerder lage scores bij pijlstaart ( 108 ex ) en kuifeend ( 919 ex ). Tafeleend ( 50 ex ) haalt het laagste januaricijfer van de laatste 30 jaar…..Van de speciallekes ( de min- vijftig soorten) zijn er enkel brilduikers (24 ex ) , voor de rest niks…..

Het ganse telseizoen scoren we steeds hoge aantallen waterral. Vorige maand kon ik een record van 23  ex melden, dit is deze telling alvast achterhaald , we telden er deze keer 39!! Ook voor waterhoen   ( 985 ex ) en meerkoet ( 3456 ex ) halen we heel hoge aantallen.

De hoofdprijs van deze telmaand is toch wel voor de 21368 kieviten !!! Het is pas de tweede keer in al onze tellingen dat we boven de 20000 gaan, de vorige keer was februari 2006….we telden er toen 21633 ….. een wolkje meer. De 30 kanoeten in het Zwin en de  1460 goudplevieren in Uitkerke zijn ook wel buitengewoon te noemen. Sommige soorten zoals kluut ( 290 ex ), grutto ( 19 ex ) en tureluur  ( 209 ex ) doen reeds de lente vermoeden. Voor het overige nog enkele leuke waarnemingen en aantallen: 6 drieteenstrandlopers, 17 zwarte ruiters, 2 rosse grutto’s , 2 regenwulpen, 70 steenlopers……

De concrete resultaten van de telling kun je hier raadplegen:wvgls- januari 2022