Resultaten watervogeltelling november 2022

Marc De Ceuninck

 

De telling van vorige maand verliep niet steeds even vlot. De zondagmorgen was de mist heel dikwijls een echte spelbreker. Op andere plaatsen was er dan verstoring van jacht of recreatie…….De resultaten zelf vielen ondanks die omstandigheden echt wel mee.

In totaal werden er in november 30007 watervogels geteld (excl. wilde ganzen en meeuwen ) . We haalden 52 soorten. Dit ligt helemaal in de lijn van de telling van de vorige jaren.

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in november als volgt uit:

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 7635
2 Het Zwin KNOKKE-HEIST 2666
3 Achterhaven ZEEBRUGGE 2573
4 Kwetshaege VARSENARE 1485
5 Bunkerweiden VLISSEGEM 1286

 

Hierbij wil ik graag opmerken dat Kwetshaeghe voor het eerst sinds enkele jaren in die top 5 zit….hopelijk reeds een eerste invloed van de uitgevoerde beheerswerken  in de voorbije zomer!!!

De klassieke top 5 van de talrijkste soorten zijn :

1 Wilde Eend 5935
2 Kievit 5626
3 Smient 4219
4 Wintertaling 2917
5 Meerkoet 2877

 

Dodaars en fuut deden het vrij normaal. Van andere fuutachtigen of duikers net als in oktober geen spoor!!!

We telden slechts 361 aalscholvers, dit is een heel laag aantal!!. Hetzelfde voor de knobbelzwanen,  slechts 40 ex , wat heel weinig is!

De mooie aantallen reigers worden we stilaan gewoon. De 70 koereigers zijn een novemberrecord. In die periode van het jaar zijn de 7 lepelaars ook wel uitzonderlijk. Maar 1 roerdomp in november is zeker zeer uitzonderlijk.

Bij de eenden was 1 ijseend in de Voorhaven zeker een uitschieter. Tafeleend ( 22 ex ) blijft zijn  dalende trend in onze regio bevestigen. Mooie aantallen zijn er bij wintertaling ( 2917 ex) , slobeend ( 550 ex ) en pijlstaart ( 87 ex ). De andere eenden halen vrij normale aantallen.

Op heel wat plaatsen werden waterrallen gezien of gehoord, 20 ex in totaal, een heel leuk aantal. Ook waterhoen ( 1005 ex) en meerkoet (2877 ex ) deden het eerder uitzonderlijk goed.

Bij de steltlopers geen echte grote verrassingen. De aantallen scholekster  ( 240 ex ) en zilverplevier  ( 96 ex ) zijn dan eerder laag deze maand, voor drieteenstrandloper  ( 40 ex), tureluur ( 283 ex ) en steenloper ( 211 ex ) eerder hoog. Verder vermeld ik nog 10 zwarte ruiters, 10 witgatjes, 6 kanoeten  en 2 paarse strandlopers.

De concrete resultaten van de telling kun je hier raadplegen:wvgls- november 2022