Resultaten watervogeltelling februari 2023

Marc De Ceuninck

 

In totaal  telden we in februari  35734 watervogels (excl. wilde ganzen  en meeuwen ), een eerder heel matig aantal, zeker in vergelijking met vorig jaar ( ca 49500 soorten ). We telden 53 soorten!

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld is vrij traditioneel met echter ( net zoals vorig jaar ) ook een gebied dat er zelden in verschijnt : de Assebroekse Meersen!!!

 

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 11384
2 Het Zwin KNOKKE-HEIST 2377
3 Poldercomplex Damme West DAMME 1975
4 Achterhaven ZEEBRUGGE 1504
5 Assebroekse Meersen ASSEBROEK 1469

 

De top 5 van de talrijkste soorten  kan niet traditioneler zijn….

1 Smient 12143
2 Wilde Eend 3933
3 Kievit 3144
4 Meerkoet 3112
5 Wulp 2314

 

Bij dodaars en futen halen we vrij lage aantallen, voor het overige ook slechts 3 geoorde futen. Geen duikers….

De reigers doen het vrij normaal , zeker als we dit toetsen aan eerder recente resultaten. Opmerkelijk blijver echter nog steeds 14 koereigers en er werden ook en topaantal  roerdompen ( 3 ex ) gespot. Normaal gezien worden er in februari geen lepelaars in onze regio opgemerkt, de 6 lepelaars van vorige maand zijn dus best uitzonderlijk.

Bij de zwanen  hadden we heel mooie aantallen met 57 knobbelzwanen en nog 24 kleine zwanen.

Meestal ontsnappen ze aan de aandacht maar 1002 waterhoenen en 3112 meerkoeten zijn alvast vrij hoge aantallen voor die soorten.

 

Bij de eenden telden we veelal de te verwachten aantallen. Mooie aantallen waren er voor smient ( 12143 ex ) en pijlstaart  ( 171 ex ) . Het ( lage ) aantal tafeleend ( 47 ex )  lijkt te stabiliseren. En 9 brilduikers is ronduit heel weinig .  Verder geen “ speciallekes” te melden.

De resultaten  bij de steltlopers zijn eerder wisselvallig. Hoge aantallen voor scholekster ( 1033 ex ), tureluur ( 379 ex ), zilverplevier ( 149 ex )  en steenloper ( 168 ex ). Hele lage aantallen met slechts 3144 kievitten, 96 watersnippen en 38 kemphanen. De grutto’s ( 7 ex ) waren er nog erg zeldzaam.

Voor het overige nog enkele leuke waarnemingen en kleine aantallen: 8 bontbekplevier, 1 kanoet, 5 paarse strandloper, 1 witgat, 1 oeverloper…….

De concrete resultaten van de telling kun je hier raadplegen:wvgls-februari 2023