Resultaten watervogeltelling januari 2023

Marc De Ceuninck

 

In totaal  telden we in januari maar liefst 42265 watervogels (excl. wilde ganzen  en meeuwen ). Een relatief normaal aantal voor de laatste jaren. Evenwel veel minder dan vorig jaar , toen hadden we verbluffend hoog aantal van 59838!! We telden slechts 48 soorten!

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld heeft een nieuwkomer, nl  Kwetshage VARSENARE en zag er in januari  als volgt uit:

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 15708
2 Het Zwin KNOKKE-HEIST 2670
3 Achterhaven ZEEBRUGGE 2403
4 Poldercomplex Damme West DAMME 1904
5 Kwetshage VARSENARE 1576

 

De top 5 van de talrijkste soorten zijn dit jaar ook de typische januarisoorten :

1 Smient 10786
2 Kievit 8956
3 Wilde Eend 5824
4 Meerkoet 3232
5 Wintertaling 2544

 

De  aantallen bij dodaars, fuut en geoorde fuut kunnen niet normaler zijn. We telden geen duikers.

De  reigerachtigen blijven het goed doen, toch opmerkelijke aantallen voor grote zilverreiger (65 ex). Zeer hoog aantal ooievaars ( 32 ex )  en 3 lepelaars zijn voor januari zeker uitzonderlijk. Ik vermeld nog graag 1  roerdomp in de Fonteintjes.

Bij de zwanen  hadden we 50 knobbelzwanen en 19 kleine zwanen.

Bij de eenden is het aantal tafeleenden eindelijk eens een opsteker met 98 ex. Dit is nog niet zoals enkele jaren terug maar leuk in vergelijking met de tellingen van de voorbije 2 jaar. Er zijn eerder hoge aantallen te melden voor krakeend ( 1090 ex ) wintertaling ( 2544 ex ), pijlstaart ( 134 ex )  en slobeend ( 626 ex ). Eerder lage scores bij smient ( 10786 ex) en kuifeend ( 1083 ex ). Van de speciallekes ( de min- vijftig soorten) zijn er enkel brilduikers (14 ex ) , voor de rest niks…..

Eveneens niks opmerkelijks  bij waterral ( 14 ex ), waterhoen ( 789 ex ) en meerkoet ( 3232 ex ).

Bij de steltlopers haalt kluut ( 302 ex ) een topaantal, allemaal in het Zwin. Ook het aantal tureluur ( 278 ex ) is voor januari hoog. Er was voor de tijd van het jaar eerder een matig aantal goudplevieren ( 650 ex ), bonte strandlopers ( 279 ex ) en watersnippen ( 72 ex ) aanwezig. We bereikten een dieptepunt met slechts 15 zilverplevieren. Voor het overige nog enkele leuke waarnemingen en aantallen: 1 paarse strandloper, 13 zwarte ruiters, 3  grutto’s , 1 bokje, 4 houtsnippen, 18 kemphanen, 65 steenlopers……

De concrete resultaten van de telling kun je hier raadplegen: wvgls-januari 2023