Resultaten watervogeltelling maart 2023

Marc De Ceuninck

In totaal  telden we in maart 2023 nog  23546 watervogels (excl. wilde ganzen en meeuwen), goed  voor 51 soorten. Volledig in de lijn van de vorige maarttellingen, normaler kan het bijna niet voor een slottelling van het seizoen.

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in maart  als volgt uit:

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 7308
2 Poldercomplex Damme West DAMME 1539
3 Achterhaven ZEEBRUGGE 1447
4 Het Zwin KNOKKE-HEIST 1218
5 Kwetshage VARSENARE 791

 

De top 5 van de talrijkste soorten zijn dezelfde als de vorige jaren.

1 Smient 8063
2 Wilde Eend 2285
3 Meerkoet 2077
4 Wulp 1355
5 Wintertaling 1304

 

Een eerste uitschieter is alvast de 27 geoorde futen . Reeds 3 opeenvolgende jaren halen we recordaantallen voor deze soort in maart. In 21 scoorden ze een top met 14 ex, vorige jaar een nieuw record met 24 en nu 27ex !! Bij de dodaars en fuut zijn het vrij normale aantallen. Er werden geen duikers opgemerkt.

We telden heel weinig  aalscholvers ( 202 ex ).

Zoals steeds in maart zitten de meeste reigers op hun laagste aantallen. De kwak in de “Nieuwe Vrede” in Knokke is zeker het vermelden waard!

De meeste eenden halen vrij normale aantallen. Krakeenden ( 675 ex ) doen het de laatste tijd steeds goed . We telden eerder weinig wilde eenden  ( 2285 ex ) en kuifeenden ( 935 ex ), pijlstaarten ( 185 ex) haalden een mooi aantal. We telden nog 1 zomertaling.

Bij de steltlopers een absoluut recordaantal van 449 tureluur, waarvan 329 in het Zwin. Het zeer lage aantal kievitten ( 371 ex ) is vrij uniek. Daarnaast toch nogal wat soorten met leuke aantallen…..Ik vermeld graag: 931 scholeksters, 328 kluten, 86 kemphanen, 2 bokjes,  1 groenpootruiter en 10 witgatjes. Zoals meestal in maart waren ook reeds grutto’s in de regio, nl 305 ex ….een eerder matig aantal!

De concrete resultaten van de telling kun je hier raadplegen:wvgls-maart 2023