Witte Kwikstaart, nest met jongen.

Machteld Kaesemans