Resultaten watervogeltelling januari 2020

Marc De Ceuninck

 

 

Tijdens telling van januari 2020 telden we in totaal  37755 watervogels (excl. wilde ganzen  en meeuwen ). Dat is ongeveer hetzelfde aantal als vorig jaar. We mogen daar tevreden mee zijn!!!

 

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in januari (traditioneel ) als volgt uit:

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 12494
2 Achterhaven ZEEBRUGGE 3274
3 Poldercomplex Damme West DAMME 1760
4 Het Zwin KNOKKE-HEIST 1311
5 Poldercomplex DUDZELE 886

 

Uitschieter daarbij is ongetwijfeld de Uitkerkse Polder (dit jaar 12494 ex tov vorig jaar 8802 ex). Hiermee is UP goed voor ongeveer een derde van de totale telling!!

De top 5 van de talrijkste soorten zijn dezelfde als de vorige jaren.

1 Smient 11467
2 Kievit 5669
3 Wilde Eend 5044
4 Wulp 3357
5 Meerkoet 2890

 

Net zoals in december telden we weinig dodaars ( slechts 78 ). De 352 futen zijn vrij normaal.. Voor het overige 4 geoorde futen , maar van duikers reeds de ganse winter geen enkel spoor!!

We telden 361 aalscholvers, eerder weinig  en zeker in vergelijking met de slaapplaatstelling in hetzelfde weekend ( 857 ex ).

De reigers scoren weeral zeer hoog en halen records. Er zaten  28 kleine zilverreigers,  28 grote zilverreigers  en 183 blauwe reigers.

Ter illustratie een overzichtje van de aantallen grote zilverreiger in januari de vorige jaren.

Heel leuke waarnemingen waren uiteraard de 3 koereigers in Uitkerke. In het Zwin zat nog een lepelaar, eerder uitzonderlijk dat we die soort nog hebben in januari.

Bij de zwanen  hadden we 46 knobbelzwanen, geen kleine noch wilde.

Er zaten 9 kleine Canadese ganzen in Lage Moeren MEETKERKE.

 

Als de laatste jaren de norm zijn liggen de aantallen voor wintergasten als smient ( 11467ex ) en wintertaling (1875 ex ) eerder hoog. Bergeend (576 ), krakeend ( 711 ) en kuifeend ( 1339 ) halen ook zeer mooie scores. De indruk dat tafeleend ( 108) ook bij ons achteruitgaat lijkt meer en meer bevestigd te worden. De zwarte zee-eend in de Achterhaven en de toppereend in Knokke waren alvast mooie uitschieters!!

In aantal scoort waterral ( 18ex ) een record van de laatste jaren. Waterhoen ( 935 ex ) en meerkoet ( 2890 ex ) halen mooie aantallen.

De echte uitschieters bij de steltlopers waren bokje ( nu 66 ex, in 2015 hadden we er ooit 24!)  en watersnip (112 ex ), hoofdzakelijk allemaal waargenomen in Vloetemveld! Nog leuke aantallen voor een januarimaand zijn 57 kluut, 31 bontbekplevier, 3357 wulpen.  De eerste 2 grutto’s waren reeds present. Voor het overige nog enkele leuke waarnemingen en aantallen: 9 zwarte ruiters, 122 tureluur, 2 witgatjes, 13 steenlopers……

De concrete resultaten van de telling kun je hier raadplegen: wvgls- januari 2020