Resultaten watervogeltelling december 2020

Marc De Ceuninck

 

 

De telling van december verliep in gunstige omstandigheden. We telden vorige maand 39357 watervogels (excl. wilde ganzen en meeuwen )…..en dat is flink wat meer dan vorig jaar ( toen 33691 ex ).

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in december  als volgt uit:

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 12956
2 Achterhaven ZEEBRUGGE 4819
3 Het Zwin KNOKKE-HEIST 2435
4 Poldercomplex Damme West DAMME 1136

 

De top 5 van de talrijkste soorten zijn globaal dezelfde als de vorige jaren.

1 Smient 9053
2 Wilde Eend 7268
3 Kievit 6995
4 Meerkoet 3057
5 Wintertaling 2140

.

Niet elk jaar krijgen we een ijsduiker op bezoek, in december zat er één de Voorhaven.  We telden net als in december vorig jaar eerder kleine aantallen dodaars (90 ex ) en  futen ( 309 ex ). Er zaten slechts 2 geoorde futen.

De reigers doen het nog steeds goed. Een mooi aantal kleine zilverreigers ( 20 ex  ) , een recordaantal grote zilverreigers ( 63 ex ) en ook heel wat blauwe reigers ( 187 ex ). Met 11 koereigers moeten we een vijftal jaar teug om zo’n aantal te tellen en toen was dit uitzonderlijk. Nog 1 lepelaar  en een soort die we de laatste twee jaar niet noteerden nl 1 roerdomp in de  Fonteintjes.

De resultaten bij de eenden zijn deze december eerder hoog. Soorten als smient (9053 ex ), krak- ( 725 ex ) en slobeend (583 ex ) halen recordaantallen in vergelijking met de voorbije jaren. Relatief hoge aantallen zijn er voor wintertaling ( 2140 ex ) en kuifeend ( 1039 ex ). Speciale vermelding voor 2 grote zaagbekken, 1 zwarte zee-eend in Filiepsdok en niet in het minst voor 3 Eiders in de Voorhaven .

Topaantallen voor december waren er voor kievit ( 6995 ex ) en bonte strandloper  ( 1006 ex ). Het aantal kemphanen (158ex) is ook een cijfer van lang vervlogen tijden

In de kustzone telden we ook nog hoge aantallen scholekster ( 964 ex ), kluut (95 ex ), zilverplevier ( 203 ex) met dan nog 7 kanoeten als uitschieter.

Nog leuke waarnemingen en aantallen zijn  : 3 kleine strandlopers, 1 paarse strandlopper,30 zwarte ruiters, 135 tureluur, 13 bokjes, 134 ( leuk , hoog aantal ) watersnippen en 137 steenlopers…..

De concrete resultaten van de telling kun je hier raadplegen: wvgls- december 2020