Blikvangers door Machteld Kaesemans

De “Blikvangers van Machteld” geven jullie een overzicht van de zeldzame en zeer zeldzame vogels die gezien werden in die week door de vele waarnemers die op stap waren in ons mergus-gebied. Regelmatig worden die artikels teksten gespekt met interessante en speciale weetjes.

Blikvangers van 11/09 tot en met 17/09/2017

Deze Blikvanger is volledig gewijd aan de zeevogels, behalve één uitzondering: een grauwe franjepoot die aan de Fonteintjes gezien werd. Deze grauwe franjepoot werd in ons gebied de laatste maal gespot op 8/09/2014. En nu de zeevogels! Door de stevige noordwesterwind werden heel wat zeevogels dichter bij de kust gezien. Heel veel Noordse pijlstormvogels werden vanaf […]

Read More

BLIKVANGERS van 04/09 tot en met 10/09/2017

Tussenin nog even de Blikvangers vóór het 4de reisverslag van Tarifa. De voornaamste vondsten van deze week zijn: de Amerikaanse goudplevier, de Noordse nachtegaal en de Sperwergrasmus. De eerste twee zijn zeer, zeer zeldzame vogels in onze streek en niet zo eenvoudig om met zekerheid te determineren. Mijn aandacht gaat ook naar de verschillende valken die […]

Read More

BLIKVANGERS van 28/08 tot en met 03/04/2017

Langzaam sijpelen de eerste velduilen binnen, net zoals de eerste roodhalsgans (niet geringd) en een smient die al een paar weken in Vloethemveld verblijft. Anderzijds doen de boerenzwaluwen hun uiterste best om veel voorraad op te doen voor de lange tocht naar het zuiden tot in Afrika. Veel van deze kleine, dappere vogeltjes zijn reeds […]

Read More

BLIKVANGERS van 21/08 tot en met 27/08/2017

Een prima week met leuke en zeer zeldzame waarnemingen. Een Kleinst Waterhoen  werd in Weiden  Damse Vaart West gespot.  Deze vogel werd nog nooit in het Mergusgebied gezien, na nazicht op waarnemingen.be  Op dezelfde plaats bevond zich ook een Porseleinhoen, Waterral, Poelruiter, Bosruiter e.a. De meestal teruggetrokken en verborgen levende rallen lieten zich deze week […]

Read More

BLIKVANGERS van 14/08 tot en met 20/08/2017

Een groeiend aantal en soorten vogels en een groeiend aantal waarnemers, zo ziet het er deze week uit. Deze Blikvangers zijn vooral gewijd aan de zeevogels omdat door de noordwesten- en westenwinden de vogels meer de kust naderen. Zo zagen we Jan-van-genten, Noordse stormvogel, drieteenmeeuw, kleine jager, Noordse stern, visdief, grote stern en dwergstern. Een […]

Read More

BLIKVANGERS van 7/08 tot en met 13/08/2017

De sterren van deze week zijn de porseleinhoen en de waterrietzanger. Porseleinhoen werd niet meer gezien sinds september 2016. Deze week werd hij zowel gespot tussen het riet op de Monnikenwerve en bij vangst en ringen aan de Eendenkooi.   De waterrietzanger is een kwetsbare zangvogel uit de familie Acrocephalidae. Het is een lange afstandstrekker […]

Read More

BLIKVANGERS van 31/07 tot en met 06/08/2017

Het heeft deze week heel wat voeten in de aarde gehad om iets te vinden dat jullie hopelijk interesseert en boeit! Nieuwe en echt zeldzame soorten werden niet genoteerd. Toch heb ik gemerkt dat de steltlopers stilaan maar zeker op terugtrek zijn naar het zuiden en pleisteren bij ons, waar er nog wat water en […]

Read More

BLIKVANGERS van 24/07 tot en met 30/07/2017

Stilaan zijn er enkele vogelsoorten op de terugweg naar het Zuiden. Het watertekort in onze natuurgebieden speelt ons wel parten! Steltlopers zijn er niet of weinig te zien bij ‘t Pompje, Schorrenweiden, Lage Moere , Uitkerkse Polders e.a. Toch kan ik een paar leuke soorten opsommen: Op de grutto- en eendenweiden werden 3 steltkluten, een […]

Read More

BLIKVANGERS van 17/07 tot en met 23/07/2017

De zwarte ooievaar,  het zeldzame broertje van de ooievaar, werd deze week een paar keer gezien in ons Mergusgebied. Dit is een erg schaarse broedvogel in België met enkele broedparen in de bossen van Wallonië. Nu zijn ze aan het zwerven en zagen we er enige in de Uitkerkse Polder en het Zwin. Ter vergelijking […]

Read More