Blikvangers door Machteld Kaesemans

De “Blikvangers van Machteld” geven jullie een overzicht van de zeldzame en zeer zeldzame vogels die gezien werden in die week door de vele waarnemers die op stap waren in ons mergus-gebied. Regelmatig worden die artikels teksten gespekt met interessante en speciale weetjes.

Blikvangers 6 mei t.e.m. 12 mei 2024

        Eindelijk hebben we in deze eerste week van mei enkele mooie lentedagen.Dit is zeer welgekomen voor iedereen en zeker voor alle vogels die nu volop aan het broeden zijn.De meeste vogels zijn uit hun wintergebieden terug in de regio.De eerste indruk is wel dat het niet zo goed gaat met de […]

Read More

Blikvangers 29 april t.e.m 05 mei 2024

  Aankomst van onze laatste zomergasten: wespendief, bosrietzanger, spotvogel, wielewaal, etc. Heel wat algemene soorten als zwaluwen en of doortrekkers als paapje en verschillende soorten steltlopers en reigers (bv purperreiger) daarentegen hebben duidelijke vertraging. In de Fonteintjes werd op 30.04, 01.05, 04.05 en 05.05 geteld en op 30/04 heel wat krenten: 1 zomertortel, 1 griel, […]

Read More

Blikvangers 22 t.e.m.28 april 2024

      Het koude en winderige weer zette zich ook door in de eerste helft van de week; het weekend was echter droger en warmer waardoor de doortrek uiteindelijk op gang kwam en er zondagmorgen een ‘fall’ plaatsvond in de Voorhaven. We werken dag per dag deze keer! 22.04: een iets zachtere dag goed […]

Read More

Blikvangers 15 t.e.m. 21 april 2024

Lang geleden dat we nog zo een koude, winderige en natte april week te verwerken kregen! Van de traditionele voorjaarstrek was weinig te merken en dus ook weinig aankomst van bv. zwaluwen en rietvogels. En toch zijn onze vogelaars zo actief dat ik opnieuw een heerlijk overzicht heb! De blikvanger van de week was een […]

Read More

Mergus Blikvangers 08 t.e.m 14 april 2024

Onze uiterste zeldzame gasten pleisterden nog de ganse week in onze regio: de Amerikaanse wintertaling in de Assebroekse Meersen en de dwergarend zwierf heen en weer tussen Klemskerke en Oostkerke. Verdere krenten waren een zwarte ibis te Uitkerke op 08/04 en een grauwe klauwier aldaar op 12/04. Een Zomertortel te Varsenare op 14/04 en diezelfde […]

Read More

Blikvangers 01 t.e.m. 07 april 2024

De week startte eerder rustig door het onstabiele weer, maar kende een grote lenteprik door de hogere temperaturen vanaf vrijdag! De hoogtepunten waren een Amerikaanse wintertaling op 01 en 02/04 in de Kleyne Vlakte te Knokke en mogelijks dezelfde vogel vanaf 05/04 in de Assebroekse Meersen en een dwergarend die eerst op 01/04 te Meetkerke […]

Read More

Blikvangers 25 t.e.m.31 maart 2024

  Na bijna een half jaar aanwezigheid werd de Aziatische roodborsttapuit van grens Stalhille/Oudenburg deze week niet meer gespot. De voorjaarstrek komt mooi op gang – maar de dagen met mooi weer bleven beperkt waardoor slechts 1 absolute uitschieter: een dwergarend over Stalhille op 27/03. Koereigers blijven verrassend hoog in aantal: ca 35 rond De […]

Read More

Blikvangers 18.03 t.e.m 24.03 2024

Ondanks het wisselvallige weer voelen heel wat vogels toch al lentekriebels! Een greep uit de nieuwe zomergasten: grote stern en zwartkop 18/03), beflijster (19/03), sprinkhaanzanger, rietzanger, tapuit, boompieper (20/03)  en fitis (21/03) – waarbij enkele toch wel heel vroeg denk ik. Zomertalingen houden zich op te Roksem, Uitkerke, Oudenburg en Zedelgem. De uiterste zeldzame Aziatische […]

Read More

Blikvangers 11 t.e.m 17 maart 2024

Opnieuw een erg gevarieerde week! Een leuke mix van late wintergasten, doortrekkers en aankomende zomergasten. En zoals iedere week enkele zeldzaamheden. Door de hoge waterstand in de polder opvallend veel water- en weidevogels aanwezig. Op veel plaatsen al baltsende tureluurs, grutto en kievit vastgesteld. Ook op steenuilen nachtexcursies! We starten met een dag per dag […]

Read More