Blikvangers door Machteld Kaesemans

De “Blikvangers van Machteld” geven jullie een overzicht van de zeldzame en zeer zeldzame vogels die gezien werden in die week door de vele waarnemers die op stap waren in ons mergus-gebied. Regelmatig worden die artikels teksten gespekt met interessante en speciale weetjes.

Blikvangers van 29/06 tot 5/07/2020

Geen spetters deze week! We zitten wel nog in het broedseizoen en het uitvliegen van de jonge vogels. Hierbij wil ik het graag hebben over de Zwaluwen. De Oeverzwaluw doet het blijkbaar goed dit jaar, in het Havengebied van Antwerpen werken Natuurpunt en het havenbedrijf samen om deze kwetsbare soort te beschermen. “Dat is een […]

Read More

Blikvangers van 22/06 tot en met 28/06/2020

Een zeldzame Roodpootvalk stal de show aan Lissewege… een vrouwtje met een vederdracht in hele mooie tinten! Bekijk de foto, iedereen van ons wil wel zo’n exemplaar ontmoeten maar ze zijn zeer zeldzaam in ons gebied. De rest van de Blikvangers gaan vooral over de meeuwen en sterns in de Zwinvlakte. Het is broedtijd en […]

Read More

Blikvangers van 15/06 tot en met 21/06/2020

De Lammergier en de Lachstern waren de blikvangers van deze week! De Lammergier werd  bij nazicht nog niet gezien in onze contreien. Filip De Ruwe schreef: “Mist een groot deel uit zijn staart. Blijkbaar kwijtgespeeld in NL. De vogel heeft geen gebleekte pennen, enkel gewone normale sleet. Geen ringen te zien, voor zover dit mogelijk […]

Read More

Blikvangers van 8/06 tot en met 14/06/2020

De ster van deze Blikvangers is zeker de Roodkopklauwier. Een zeer zeldzame vogel gezien door 39 vogelaars. Op 10/06 kon men hem bewonderen aan Polders Schoeringebrug en Polder Nieuwmunster… de volgende ochtend was hij verdwenen. Andere leukerds zijn de foto’s van een juveniele koekoek die gevoederd werd door een Kleine Karekiet. Nog heel interessant is […]

Read More

Blikvangers van 1/06 tot en met 7/06/2020

Opnieuw werd er een zeer zeldzame Roze  Spreeuw gezien net als vorige week. Een Lachstern was de volgende zeldzame  vogel. Voor de rest waren er veel waarnemingen en waarnemers. Er werden nog enkele Grote Zilverreigers gespot, steeds zeer mooi en opvallend wegens hun grootte en het witte kleed. Enkele Kraanvogels waren nog op doortrek, de […]

Read More

Blikvangers van 25/05 tot en met 31/05/2020

Opnieuw een paar nieuwe soorten bij de Blikvangers van deze week. Sinds 2016 werd de Roze spreeuw niet meer gezien. Tussen een groepje spreeuwen werd er een adulte “Roze” genoteerd aan de kleiputten van Heist! De Zomertortel werd de laatste dagen regelmatig gespot. De Wespendieven werden al gezien vanaf eind April maar deze week vlogen […]

Read More

Blikvangers van 18/05 tot en met 24/05/2020

Opnieuw een schitterende week met enkele bijzondere “kleppers”. Een Steppearend werd gezien in St. Andries. Tot hiertoe werd deze vogel nog nooit in het Mergusgebied gespot. Een Dwergarend vloog boven “het Maagdenveld in Torhout” … de laatste dateerde van 1998. Ook zeer zeldzaam waren de Kleine Burgemeester en de Iberische tjiftjaf. Verder kunnen we nog […]

Read More

Blikvangers van 11/05 tot en met 17/05/2020

Heel wat waarnemingen deze week maar er zijn geen zeer zeldzame soorten gevonden, ook minder dan op de Birdathon dag! De Bonte vliegenvanger, een pittig vogeltje, werd heel wat meer gehoord en gezien dan vorig jaar in de meimaand. Onze vogeltjes laten zich deze week flink opmerken met hun heerlijk gezang. Tot hiertoe ging de […]

Read More

Blikvangers van 4/05 tot en met 10/05/2020

Het was een drukke week met niet minder dan 3 zeer, zeer zeldzame vogels nl: een Breedbekstrandloper aan Weiden ’t Pompje, een Citroenkwikstaart in de Achterhaven en in Damme en een Kortteenleeuwerik in Zeebrugge Voorhaven. Er werden elke dag meer dan 120 soorten ingevuld en op 9 mei met  de eerste West-Vlaamse “Birdathon” noteerde  Mergus […]

Read More