Blikvangers door Machteld Kaesemans

De “Blikvangers van Machteld” geven jullie een overzicht van de zeldzame en zeer zeldzame vogels die gezien werden in die week door de vele waarnemers die op stap waren in ons mergus-gebied. Regelmatig worden die artikels teksten gespekt met interessante en speciale weetjes.

Blikvangers van 10/02 tot en met 16/02/2020

Deze week werden we vergast op stormen, zware regenbuien, losse daken, omvallende bomen enz. Toch zijn er enkele vogels die ons deden denken aan de nakende lente. Aan de Schorreweiden zaten er 14 Grutto’s en in Het Zwin bevonden zich 21 adulte Ooievaars met 11 bezette nesten. Hier en daar zong er een Zanglijster en […]

Read More

Blikvangers van 3/02 tot en met 9/02/2020

Ik kan jullie deze week niet echt een nieuwe soort aanbieden, daarom wil ik de eenden die hier vooral te zien zijn tijdens de winter in beeld brengen. De 5 soorten uilen die  genoteerd werden komen ook aan bod. We zagen de krakeend, de smient, de pijlstaart, de topper, de brilduiker, de wintertaling en de […]

Read More

Blikvangers van 27/01 tot en met 2/02/2020

Voor één keer geen vogels op de voorpagina bij de Blikvangers, maar wel vogelaars. Op 31 januari 2020 kwamen er een 82 tal vogelaars naar het jaarlijks vriendenfeest van Mergus. Er was veel ambiance en er hing een heel goeie sfeer tussen de aanwezigen! Voorzitter Frank bracht een verzorgde inleiding en Wouter Faveyts, conservator van […]

Read More

Blikvangers van 20/01 tot en met 26/01/2020

Op 25 en 26 januari stond het “Grote Vogelweekend” op de kalender. Met 40.823 tuinvogeltellers heeft Het Grote Vogelweekend het record van vorig jaar 36.488 alweer verpulverd. De Koolmees, de Huismus en de Kauw vormden de top drie. Er waren deze week natuurlijk nog andere toppers, zoals de “Toppereenden” op Roksem-Put / Hoge Dijken. Deze […]

Read More

Blikvangers van 13/01 tot en met 19/01/2020

 De uiterst zeldzame Witbuikrotgans trok deze week de aandacht. Wouter Faveyts schreef: “Moet één van de grootste groepen Witbuiken ooit in België zijn (44- nog te controleren). De vogels foerageerden geruime tijd op de golfbreker. Later werd de groep opnieuw waargenomen vanaf het noordwestelijke uitkijkpunt van de Zwinuitbreiding, toen ze  via de Zwingeul de uitbreiding […]

Read More

Blikvangers van 06/01 tot en met 12/01/2020

Een paar nieuwigheden in de eerste dagen van januari 2020. De Kleine zwaan is eindelijk- maar in heel kleine mate- bij ons neergestreken. Tot nu toe zijn er weinig overwinterende Kleine zwanen gespot in Nederland en België …is de warmte hier de oorzaak? De Blauwe kiekendief wordt elke week op meerdere plaatsen gezien, steeds mooi […]

Read More

Blikvangers van 30/12/2019 tot en met 05/01/2020.

Ondanks de vele waarnemers die onderweg waren vonden ze weinig nieuwe soorten. Vooral de kleine vogels die gezien werden worden hierbij belicht en na lang zoeken vereerd met een mooie foto! De Grauwe gors die in de laatste jaren enorm achteruit ging in onze streek werd gespot in Knokke – Zwin en  Willem Leopold Polder. […]

Read More

Blikvangers van 23/12/2019 tot en met 29/12/2019.

Wij sluiten de laatste volle week van 2019 af met een paar echte spetters! Aan de kanaalstrook in Oostkamp zitten er sinds 29-12-2019 5 prachtige Pestvogels … een zeldzaamheid bij ons in zo’n aantal! Een adulte Dwerggans werd gespot door Johan B. aan Weiden Pompje, deze werd al twee jaar niet meer genoteerd. Hierbij de […]

Read More

Blikvangers van 16/12 tot en met 22/12/2019.

Ondanks de vele regen die soms gepaard ging met hevige wind, werden er toch nog meerdere waarnemingen ingevoerd. Tot hiertoe werden er weinig Velduilen genoteerd. Deze week werd er één in De Haan en één in Uitkerkse Weiden gezien. Ik wil ook even een paar mooie kleurrijke eenden in het daglicht plaatsen. De Pijlstaart, een […]

Read More