Broedvogels

Broedvogels op de Hoge Dijken 2014

Steven D’haese, Vriend van de Hoge Dijken, maakte de balans op van het broedseizoen op de Hoge Dijken. Samen met Dirk Peene en Luc Vanbelle deed hij een aantal grondige telrondes in het gebied waarbij ze telkens de zangposten en het aantal broedgevallen noteerden. Het verslag omtrent de broedvogels in 2014 op de “Put van […]

Read More

Resultaten broedvogelinventarisatie Roksemput 2013 – Steven D’haese – Dirk Peene

(foto Wikepedia) Iedere vogelliefhebber uit onze regio kent de Hoge Dijken en zijn Roksemput als befaamd winterrustgebied voor heel wat eendensoorten, ook ikzelf leerde het gebied zo kennen.  Het natuurgebied De Hoge Dijken heeft echter nog veel meer te bieden dan die duizenden wintergasten. Het hele jaar door is er natuur te beleven, naast heel wat […]

Read More

Nieuws van het STERNENEILAND

  Zie hierbij een officieel communiqué van ANB over het sterneneiland.   De ‘min of meer’ officiele eindcijfers van broedparen voor 2013 zijn:   Visdief: 673 Grote Stern: 147 Dwergstern: 73 Kokmeeuw: 25 Zwartkopmeeuw: 4 Bontbekplevier: 5 Strandplevier: 1 Graspieper: 4 Volgens mij allen in min of meerdere mate met succes broedend behalve Grote Stern. […]

Read More

OPROEP TOT MEDEWERKING: HET ABV of ALGEMEEN BROEDVOGEL PROJECT

          NBO NATUURPUNT VOGELWERKGROEP   Hoys allen   Mogen we jullie medewerking vragen voor het ABV of te Algemeen Broedvogelproject dat in 2007 werd opgestart en dus al  6 telseizoenen achter de rug heeft.   Het project wil volgende doelstelling realiseren:   –          Het bestuderen van langetermijns aantalsontwikkelingen van 101 algemene […]

Read More

Broedvogels op de Roksemput 2012

Hieronder een kort broedvogeloverzicht 2012 van de Roksemput:  De zangvogels werden geinventariseerd obv 8 bezoeken (wandelingen) rond de plas door mij en/of Dirk Peene verspreid over de periode van 15/04 tot half juni.. we noteerden volgende geldige territoria: 1 cetti’s zanger ; 2 bosrietzanger; 2  braamsluiper; 3 fitis ; 2 grasmus ; 9  heggenmus ; 5  houtduif ;  3  huismus  ; 21 […]

Read More

RECENTSTE UPDATE BROEDGEVALLEN VOORHAVEN ZEEBRUGGE (inclusief Sterneneiland) 2012

Wat betreft het aantal broedvogels, vindt je hieronder de laatste update: Westelijke voorhaven (EXCLUSIEF BAAI VAN HEIST & STERNENEILAND & DAKEN LOODSEN SEA RO)                                       DS GS VD KOK ZM KLM GPM SM ZKM SP BP SE […]

Read More

Onverhoopte toename van het aantal broedende Huiszwaluwen in Dudzele

Met een klein hartje vertrokken we gisterenavond zondag 17 juni voor een broedvogeltelling van het aantal Huiszwaluwen in Dudzele. Het zwakke voorjaarsweer en de zeer late aankomst leek weinig goeds te gaan opleveren, maar de realiteit lag anders: we telden in totaal 16 bewoonde nesten (+ nog 2 mogelijks in aanbouw) benieuwd wat Koolkerke en Kruisabele […]

Read More

OPROEP TOT MEDEWERKING: BROEDVOGELINVENTARISATIES 2012

Hoys allen Zoals jullie weten inventariseren we sinds jaar en dag de meeste weidevogelcomplexen en interessantste vogelgebieden in de regio. In het kader van het monitoring project werd dit de laatste 5 jaar goed gestructureerd en de resultaten zijn ook voor alle tellers in een prachtig rapport beschikbaar. Voor 2012 zijn opnieuw de meeste gebieden […]

Read More

VERSLAG BROEDVOGELVERGADERING 16 MAART 2012

Beknopt verslag Broedvogelvergadering vrijdag 16 maart Vormingsplus – Sint-Pieters: 30 deelnemers. 20u-21u40 Avimap.be: voorstelling door Dominique Verbelen van het nieuwe invoer en verwerkingsprogramma voor broedvogel inventarisaties. Personen die tellen voor het monitoring project en of ergens een ander gebied hebben, worden verzocht hun gegevens via Avimap in te voeren en te verwerken. Bied een groot […]

Read More