Aalscholvers

Mergus project: AALSCHOLVERS – Wim Jans en Frank De Scheemaeker

Aalscholver: Phalacrocorax carbo
Donkere zeevogel van 80 tot 100 cm met in het broedkleed een witte dijvlek. De vleugespanwijdte is 130 tot 160 cm. Komt in België voor met meer dan 1000 paar en dit aantal stijgt jaarlijks. Viseter.
Legt 3 tot 6 eieren die in 28 – 31 dagen worden uitgebroedt.
Het mannetje is iets groter dan het vrouwtje en weegt dan ook zo’n 500 gram meer. (2500 gram)

SLAAPPLAATSTELLINGEN in Noord-West-Vlaanderen.

Op vraag van het Instituut voor Natuurbehoud namen de leden van Mergus, de VWG van Natuurpunt Noord–West-Vlaanderen deel aan de internationale slaapplaatstellingen van Aalscholver aan de Oostkust.De Aalscholver is de laatste twee decennia opvallend sterk toegenomen als overwinteraar in de regio. Tot het winterhalfjaar 2000/2001 waren slechts twee slaapplaatsen gekend: Vloethemveld te Zedelgem en de Afleidingskanalen in de Achterhaven. Toen de aantallen op deze laatste plaats afnamen, terwijl het aantal Aalscholvers toenam, gingen we op zoek naar nieuwe plaatsen en deze werden gevonden aan de Put van Cloedt, de Blauwe Toren, te Damme, Expresswegput en in het Zwin.

De projectleider informeert:

Het laatste nieuws van het Aalscholver project leest u hier …. AALSCHOLVER NIEUWS
Een overzicht van alle Aalscholver waarnemingen uit de regio van de laatste 6 maanden kunt u hier raadplegen … AALSCHOLVER WAARNEMINGEN

Aalscholvertelling 13/01/2024

We hebben er weer een succesvolle telling opzitten, alle slaapplaatsen werden geteld. Ik zelf nam de blauwe toren,29 Aalscholvers, Brugge centrum,19 Aalscholvers, en de expresswegput, 19 Aalscholvers, voor mijn rekening. Luc de Cat was zoals altijd op post in Vloethemveld en telde 75 Aalscholvers, deze slaapplaats boet duidelijk aan belang in. Emmanuel Crul is steeds […]

Read More

Aalscholvertelling 18/11/2023

De aalscholvertelling zit er weer op. Het is een beetje een “uitgerekte” telling geworden omdat niet iedereen in het weekend kon tellen, het was zaterdag trouwens echt hondenweer. Maar uiteindelijk zijn alle resultaten binnen en hier volgt het overzicht. We bijten de spits af met het Vloethemveld waar slechts 59 Aalscholvers kwamen slapen, Luc De […]

Read More

Aalscholvertelling 14 januari 2023

Ruben Saey slaagde er in om een bijna het hoogste aantal in Beernem te tellen namelijk 106 aalscholvers. De kleiputten van Hoeke werden weer door Emmanuel Crul geteld, daar noteerden we 58 vogels en aan de Syphons 49 vogels. Rudi Vantorre telde de vogels tussen de Palingpot en de Zelzatebrug, goed voor 146 Aalscholvers en […]

Read More

Aalscholvertelling 12/11/2022

Wij hebben er weer een succesvolle telling opzitten. Wij zetten onze reeks ononderbroken voort. Even de resultaten overlopen, in Brugge Centrum telde Kathleen Coen 27 Aalscholvers aan de Barge. Emmanuel Crul telde de kleiputten van Hoeke en de Syphons, respectievelijke 117 en 28 Aalscholvers. Stefaan Anseeuw en Marc De Ceuninck telden de Golf in Sijsele […]

Read More

Aalscholvertelling 15/01/2022

We hebben er weer een succesvolle telling opzitten, de verantwoordelijke zat in het buitenland maar ieder heeft zijn werk uitstekend gedaan. De resultaten dan: Frank nam de Blauwe toren over en dat resulteerde in 30 Aalscholvers. De strook tussen de Zelzatebrug en de Palingpot leverde 136 vogels op en aan Dujardin Knokke zaten er 7 […]

Read More

Aalscholvertelling 13/11/2021

We hebben er weer een succesvolle telling opzitten. Alle tellers waren op post. Zoals altijd trok ik naar de Blauwe Toren en daar kwamen 26 Aalscholvers slapen. Aan de Barge kon Kathleen Coen 25 Aalscholvers aan het lijstje toevoegen. Marc De Ceuninck nam Sijsele voor zijn rekening en daar kon hij vaststellen dat de Zandberghoeve […]

Read More

Aalscholvertelling 16/01/2021

De eerste aalscholvertelling van 2021 zit er op en met enige vertraging een verslag van de telling. Het was geen ideaal weer en ik dacht dat we de telling wellicht moesten uitstellen maar het klaarde op omstreeks 16 uur en dus konden we de telling laten doorgaan op zaterdag. Iedereen was op post, ik vind […]

Read More

Aalscholvertelling 14/11/2020

De Aalscholvertelling zit er weer op, we kunnen het een geslaagde editie noemen omdat iedereen op post was. Ik vind het geweldig dat we over een uitgebreide groep tellers beschikken die dan nog eens altijd trouw op post zijn. Emmanuel Crul telde aan de Syphons in Damme 41 vogels en hij nam ook de kleiputten […]

Read More

Aalscholvertelling 18/01/2020 Uitzonderlijke resultaten

We hebben er weer een geslaagde aalscholvertelling opzitten, alle gekende slaapplaatsen werden geteld. Het is altijd een beetje uitkijken waar de aalscholvers gaan slapen. Zo bezocht ik Polderwind en net gelijk de telling in november was deze slaapplaats niet in gebruik. Aan de Barge kwamen dan weer wel Aalscholvers slapen, dank zij de tip van […]

Read More