Aalscholvers

Mergus project: AALSCHOLVERS – Wim Jans en Frank De Scheemaeker

Aalscholver: Phalacrocorax carbo
Donkere zeevogel van 80 tot 100 cm met in het broedkleed een witte dijvlek. De vleugespanwijdte is 130 tot 160 cm. Komt in België voor met meer dan 1000 paar en dit aantal stijgt jaarlijks. Viseter.
Legt 3 tot 6 eieren die in 28 – 31 dagen worden uitgebroedt.
Het mannetje is iets groter dan het vrouwtje en weegt dan ook zo’n 500 gram meer. (2500 gram)

SLAAPPLAATSTELLINGEN in Noord-West-Vlaanderen.

Op vraag van het Instituut voor Natuurbehoud namen de leden van Mergus, de VWG van Natuurpunt Noord–West-Vlaanderen deel aan de internationale slaapplaatstellingen van Aalscholver aan de Oostkust.De Aalscholver is de laatste twee decennia opvallend sterk toegenomen als overwinteraar in de regio. Tot het winterhalfjaar 2000/2001 waren slechts twee slaapplaatsen gekend: Vloethemveld te Zedelgem en de Afleidingskanalen in de Achterhaven. Toen de aantallen op deze laatste plaats afnamen, terwijl het aantal Aalscholvers toenam, gingen we op zoek naar nieuwe plaatsen en deze werden gevonden aan de Put van Cloedt, de Blauwe Toren, te Damme, Expresswegput en in het Zwin.

De projectleider informeert:

Het laatste nieuws van het Aalscholver project leest u hier …. AALSCHOLVER NIEUWS
Een overzicht van alle Aalscholver waarnemingen uit de regio van de laatste 6 maanden kunt u hier raadplegen … AALSCHOLVER WAARNEMINGEN

Aalscholvertelling 16/01/2021

De eerste aalscholvertelling van 2021 zit er op en met enige vertraging een verslag van de telling. Het was geen ideaal weer en ik dacht dat we de telling wellicht moesten uitstellen maar het klaarde op omstreeks 16 uur en dus konden we de telling laten doorgaan op zaterdag. Iedereen was op post, ik vind […]

Read More

Aalscholvertelling 14/11/2020

De Aalscholvertelling zit er weer op, we kunnen het een geslaagde editie noemen omdat iedereen op post was. Ik vind het geweldig dat we over een uitgebreide groep tellers beschikken die dan nog eens altijd trouw op post zijn. Emmanuel Crul telde aan de Syphons in Damme 41 vogels en hij nam ook de kleiputten […]

Read More

Aalscholvertelling 18/01/2020 Uitzonderlijke resultaten

We hebben er weer een geslaagde aalscholvertelling opzitten, alle gekende slaapplaatsen werden geteld. Het is altijd een beetje uitkijken waar de aalscholvers gaan slapen. Zo bezocht ik Polderwind en net gelijk de telling in november was deze slaapplaats niet in gebruik. Aan de Barge kwamen dan weer wel Aalscholvers slapen, dank zij de tip van […]

Read More

Aalscholvertelling 16/11/2019

We hebben weer een geslaagde telling achter de rug, iedereen was op post en het doet plezier dat we er weer elke keer in slagen om de Aalscholvers te tellen op alle gekende slaapplaatsen. Meteen maar van wal steken met de resultaten. Polderwind leverde geen enkele vogel op en dit was niet de enige nultelling […]

Read More

Aalscholvertelling 12/01/2019

We hebben weer een succesvolle aalscholvertelling achter de rug. Er is ook een nieuwe slaapplaats geteld namelijk Polderwind en het ziet er wel naar uit dat deze slaapplaats geregeld zal bezet zijn. De resultaten dan: ik nam de Blauwe Toren en Polderwind voor mijn rekening met respectievelijk 35 en 46 vogels, Kathleen kon echter geen […]

Read More

Aalscholvertelling 17/11/2018

De Aalscholvertelling zit er weer op, alle tellers waren op post en hieronder volgen de resultaten. De Zandberghoevevijver en de Golf in Sijsele leverden respectievelijk 2 en 15 vogels op. Marc Deceuninck en Stefaan Anseeuw verzorgden deze telling. Emmanuel Crul nam de Kleiputten van Hoeke en de Syphons voor zijn rekening en die twee gebieden […]

Read More

Aalscholvertelling 13/01/2018

We hebben weer een geslaagde Aalscholvertelling achter de rug, alle slaapplaatsen werden geteld. Een overzicht van de resultaten. In Damme was zoals gewoonlijk Emmanuel Crul de teller van dienst , de Syphons waren goed voor 38 vogels terwijl de kleiputten van Hoeke 62Aalscholvers opleverde. In de Misériebocht vervangt Ruben Saey sinds een paar jaar Gabriël […]

Read More

Resultaten Aalscholverslaapplaats telling weekend 18 en 19/11/2017

Het zit er weer op, de Aalscholvers werden op hun slaapplaatsen geteld. Dit langdurig project blijven we met grote nauwkeurigheid opvolgen. Dit is in de eerste plaats te danken aan de inzet van vele tellers en ook aan mensen die uitkijken naar nieuwe slaapplaatsen. Deze keer is dat het geval, er werd een nieuwe slaapplaats […]

Read More

Geslaagde Aalscholvertelling 14/01/2017

Foto © Marc Deceuninck Nu ik alle resultaten binnen heb, wordt het tijd voor een overzicht. Het is bijzonder leuk dat alle mensen zich weer ingezet hebben om nauwkeurige tellingen uit te voeren. Een overzicht van de resultaten. Op 12/01/ werden bij de kleiputten van Hoeke 53 vogels geteld door Emmannuel Crul die dan op […]

Read More