Blikvangers door Machteld Kaesemans

De “Blikvangers van Machteld” geven jullie een overzicht van de zeldzame en zeer zeldzame vogels die gezien werden in die week door de vele waarnemers die op stap waren in ons mergus-gebied. Regelmatig worden die artikels teksten gespekt met interessante en speciale weetjes.

BLIKVANGERS van 24/07 tot en met 30/07/2017

Stilaan zijn er enkele vogelsoorten op de terugweg naar het Zuiden. Het watertekort in onze natuurgebieden speelt ons wel parten! Steltlopers zijn er niet of weinig te zien bij ‘t Pompje, Schorrenweiden, Lage Moere , Uitkerkse Polders e.a. Toch kan ik een paar leuke soorten opsommen: Op de grutto- en eendenweiden werden 3 steltkluten, een […]

Read More

BLIKVANGERS van 17/07 tot en met 23/07/2017

De zwarte ooievaar,  het zeldzame broertje van de ooievaar, werd deze week een paar keer gezien in ons Mergusgebied. Dit is een erg schaarse broedvogel in België met enkele broedparen in de bossen van Wallonië. Nu zijn ze aan het zwerven en zagen we er enige in de Uitkerkse Polder en het Zwin. Ter vergelijking […]

Read More

BLIKVANGERS van 10/07 tot en met 16/07/2017

Veel nieuwigheden kan ik jullie niet aanbieden, toch breng ik deze week nog enkele interessante weetjes. De bruine kiekendief deed het dit voorjaar heel goed. Op verscheidene plaatsen werd er gebroed en wat later werden de jongen ( indien mogelijk) gewingtagd. zie foto’s. De boerenzwaluwen en huiszwaluwen doen het ook bijzonder goed. Bij een wandeling  […]

Read More

BLIKVANGERS van 03/07 tot en met 09/07/2017

Ditmaal gaan de Blikvangers vooral over meeuwen en sterns gezien deze week. Anderzijds kan ik weinig nieuwigheden opsommen. De graszanger van de Kleiputten in Heist werd vanaf midden deze week niet meer gehoord of gezien. Een steltkluut verbleef nog in de Uitkerkse Polder, zomertaling, geoorde fuut en krooneend gaven present. De rest vinden jullie terug […]

Read More

BLIKVANGERS van 26/06 tot en met 02/07/2017

Na de imposante roofvogels van de vorige Blikvangers, zullen deze kleine zangvogels heel wat minder spectaculair overkomen.  Tik op de foto en vergroot ze, zodat je deze zangers in volle glorie kunt bewonderen. Aan de Kleiputten van Heist zit er sinds 24/06/2017 een graszanger. De vroegere naam  was “ waaierstaartrietzanger”. Dit is een heel klein […]

Read More

BLIKVANGERS van 19/06 tot en met 25/06/2017

We zitten nog steeds in de broedperiode waardoor er minder vogels en geen nieuwe soorten gezien worden.  Daarnaast worstelen we met een kurkdroog voorjaar in 2017 in tegenstelling tot een kletsnat broedseizoen  in 2016. Dit gaat natuurlijk ten koste van  vele jonge vogels. Omdat de roofvogels het vrij goed doen dit jaar, besliste ik deze […]

Read More

BLIKVANGERS van 12/06 tot en met 18/06/2017

  De hitte en droogte laten zich voelen! Er werden minder soorten vogels gespot, ook minder waarnemers waren onderweg.  Voor deze Blikvangers ga ik door op het thema: “ Voeren, zorg dragen en ringen van de jongen”.  Het ringen is hier nog beperkt tot torenvalk, slechtvalk en kerkuil. Het ringen van vogels is enorm belangrijk! […]

Read More

BLIKVANGERS van 05/06 tot en met 11/06/2017

“Broeden, voederen en zorg dragen voor je kroost” … dit is het motto van deze week en van de blikvangers! Een nieuwe soort deed zijn intrede: de graszanger! De rest zit op nest, zorgt voor voedsel  en beschermt op zeer voorbeeldige wijze hun jongen. Huis – en boerenzwaluwen klieven door het luchtruim op zoek naar […]

Read More

BLIKVANGERS van 29/05 tot en met 04/06/2017

      Geen nieuwe soorten deze week, het broeden is begonnen en de meeste vogels hebben hun broedplaats bereikt. Daarom wijd ik deze blikvangers volledig aan de uitbreiding van hun familie. Iedere dag, indien mogelijk, loop ik rond in de polders en het verbaast mij nog steeds hoe de vogelouders zorgen voor het nest […]

Read More